Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh

     
bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12 new Unit 1: Life stories Unit 2: Urbanisation Unit 3: The green movement Unit 4: The mass media Unit 5: Cultural identity Unit 6: Endangered species Unit 7: Artificial intelligence Unit 8: The world of work Unit 9: Choosing a career Unit 10: Lifelong learning Trắc nghiệm tổng hợp Tiếng Anh 12 Đề thi giờ đồng hồ Anh 12 mới Đề thi tiếng Anh 12 mới Học kì 1 có đáp án Đề thi giờ Anh 12 new Học kì 2 có đáp án

Thi Online 400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh cơ bản


va vào số sao để tấn công giá.

400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng (P1)

42918 lượt thi

40 câu hỏi

40 phút


BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Câu 1:

When we went back to lớn the bookstore, the bookseller _______ the book we wanted.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh


A. Sold


B. Had sold


C. Sells


D. Has sold


Xem đáp án

KEY B

Giải thích: when QKĐ, QKHT

Dịch: Khi shop chúng tôi trở lại cửa hàng, người buôn bán sách đã bán cuốn sách chúng tôi muôn trước đó.


Câu 2:

By the kết thúc of last summer, the farmers _______ all the crop.


A. Harvested


B. Had harvested


C. Harvested


D. Are harvested


Xem giải đáp

KEY B

Giải thích: by the over of + mốc vượt khứ, QKHT

Dịch: Trước cuối hè năm trước, những người dân nông dân đang thu hoạch tất cả hoa màu.


Câu 3:

The director _______ for the meeting by the time I got to his office.


A. Left


B. Had left


C. Leaves


D. Will leave


Xem giải đáp

KEY B

Giải thích: when QKĐ, QKHT: hành động xảy ra trước một hành vi khác trong thừa khứ.

Dịch: người đứng đầu đã rời đi để tham gia cuộc họp trước thời gian tôi đến cơ quan của ông ấy.


Câu 4:

My mother told me she _______ very tired since she came back from a visit to our grandparents.

Xem thêm: Đường Yên Và Hoắc Kiến Hoa, Hoắc Kiến Hoa Khoe Chân, Đường Yên Hốt Hoảng


A. Was


B. Had been


C. Is


D. Has been


Xem giải đáp

KEY B

Giải thích: HTHT since QKD, câu loại gián tiếp.

Dịch: người mẹ tôi nói với tôi rằng bà đã khôn xiết mệt kể từ lúc trở về từ công ty ông bà.


Câu 5:

Susan _______ her family after she had taken the university entrance examination.


A. Phoned


B. Had phoned


C. Phones


D. Is phoning


Xem lời giải

KEY A

Giải thích: QKĐ after QKHT

Dịch: Susan call cho mái ấm gia đình sau khi cô ấy đang thi hoàn thành kì thi đại học.


ban đầu thi để xem toàn bộ thắc mắc trong đề
bài xích thi liên quan 400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng (P2)

40 câu hỏi

40 phút

400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng (P3)

40 câu hỏi

40 phút

400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh cơ phiên bản (P4)

40 câu hỏi

40 phút

400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh cơ phiên bản (P5)

40 câu hỏi

40 phút

400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản (P6)

40 câu hỏi

40 phút

400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản (P7)

40 câu hỏi

40 phút

400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh cơ bản (P8)

40 câu hỏi

40 phút

400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản (P9)

40 câu hỏi

40 phút

400 câu trắc nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản (P10)

40 câu hỏi

40 phút


4.5

Đánh giá bán trung bình


90%


10%


0%


0%


0%


Nhận xét


*

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Ngọc Khánh


*

2 năm trước

Lê Dũng


tốt nhất có thể
*

2 năm trước

Ngoan MinMin


*

2 năm trước

Tran Quoc Vung


*

2 năm trước

Nhân Nguyễn


2 năm trước

Nguyễn Thị Hà Tuyên


d

1 năm trước

dương châu


1 năm trước

mai ngo


B

1 năm trước

Bùi Hồng Trung


10 tháng trước

Huệ phương Trần


bình luận
phản hồi

LÀM SAO ĐỂ QUA CÂU TIẾP THEO


Lỗi vượt


htht vì sao đáp án lại là B ạ


bản thân cũng vướng mắc


Dap An D


Mục lục
links
thông tin lrocrevn.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


×
vui lòng đăng nhập để triển khai bài thi.
Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký

Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


lrocrevn.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


lrocrevn.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email các bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


lrocrevn.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
lrocrevn.com