Karaoke hd bài ca hồ chí minh hồ quỳnh hương

     
Miền biển đông xa tít địa điểm chân trời tín đồ dân ở kia lầm than đói nghèo!Từ đau thương bạn đi khắp năm châu tín nhiệm mặt trời đạo lý sáng soi rọi chiếu cho tới dân lành.Hồ Hồ hồ chí minh Hồ hồ Hồ Chí Minh.Rừng rực cháy lửa giải pháp mạng tỏa cùng từ rừng Việt Bắc vào cho Tháp Mười.Hồ Chí Minh niềm tin đấu tranh cho tự do thoải mái điệp trùng team ngũ to lên một ý chí quyết đoàn. Hồ Hồ hồ chí minh Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Lòng thành kính toàn dân gọi thân phụ già.Vì người đã sống làm cho muôn người.Hồ Chí Minh ngày xuân chứa chan bao tinh thần người từ chân lý sinh ra chính vì như vậy giới hoà bình. Hồ Hồ sài gòn Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Lời 2: hồ Hồ hồ chí minh Hồ hồ nước Hồ Chí MinhHồ Hồ sài gòn Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Miền hải dương đông xa tít địa điểm chân trời tín đồ dân ở kia lầm than đói nghèo!Từ đau thương bạn đi mọi năm châu tin tưởng mặt trời đạo lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành.Hồ Hồ hcm Hồ Hồ hồ chí minh Hồ hồ Hồ Chí Minh.Vượt trùng sóng tín đồ di khắp phương trờiLuyện tôi ý chí lòng nuôi căm thùHồ Chí Minh hôm mai xót thương dân tộc nô lệVì đế quốc man rợ dày xéo giang sơn mìnhTàn sát bao con fan rực cháy mối hận thùHồ Hồ hồ chí minh Hồ hồ Hồ Chí Minh.Rừng rực cháy lửa giải pháp mạng lan tràn Từ rừng Việt Bắc vào mang đến Tháp Mười.Hồ Chí Minh ngày xuân chứa chan muôn ý thức Người từ chân lý sinh ra vì thoải mái hoà bình. Fan hiến dâng đời mình vì thế giới hòa bìnhHồ Hồ sài gòn Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Lời Anh:Far away across the ocean,Far beyond the sea"s eastern rim,Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,And his name it is Ho bỏ ra Minh.From VietBac khổng lồ the SaiGon DeltaFrom the mountains & plains belowYoung & old workers, peasants & the toiling tenant farmersFight for freedom with Uncle Ho.Ho, Ho, Ho đưa ra Minh, etc.Now Ho đưa ra Minh was a deep sea sailorHe served his time out on the seven seasWork and hardship were part of his early educationExploitation his ABC.Now Ho đưa ra Minh came trang chủ from sailingAnd he looked out on his native landSaw the want và the hunger of the Indo-Chinese peopleForeign soldiers on every hand.Now Ho bỏ ra Minh went to lớn the mountainsAnd he trained a determined bandHeroes all, sworn khổng lồ liberate the Indo-Chinese peopleDrive invaders from the land.Fourteen men became a hundredA hundred thousand & Ho đưa ra MinhForged & tempered the army of the Indo-Chinese peopleFreedom"s Army of Viet Minh.Every soldier is a farmerComes the evening and he grabs his hoeComes the morning he swings his rifle on his shoulderThis the army of Uncle Ho.From the mountains and the junglesFrom the ricelands and the Plain of ReedsMarch the men và the women of the Indo-Chinese ArmyPlanting freedom with vict"ry seeds.From VietBac khổng lồ the SaiGon DeltaMarched the armies of Viet MinhAnd the wind stirs the banners of the Indo-Chinese peoplePeace và freedom & Ho đưa ra Minh.

Bạn đang xem: Karaoke hd bài ca hồ chí minh hồ quỳnh hương

bài xích hát trong album
Nghe nhạc Nghe tất cả 4 bài.
Hồ Quỳnh Hương

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Xem Phim Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul Phimmoi, Cửa Hàng Tiện Lợi Saetbyul Tập 11 Vietsub


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.