Hội đồng thi tiếng anh là gì

     

Hội đồng member tiếng Anh là The Board of members và khái niệm The board of members is an organization that gathers members of a limited liability company with two or more members, partnerships. Except for cases where members of the company are in detention or sentenced to imprisonment, they must authorize others lớn join the Board of members.

Bạn đang xem: Hội đồng thi tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Hội đồng thi giờ anh là gì

Để hiểu rõ về hội đồng thành viên tiếng Anh là gì? họ cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng member là ban ngành tập hợp gần như thành viên của bạn trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh. Trừ phần đa trường thích hợp thành viên của khách hàng đang bị tạm bợ giam hay kết án tù nên ủy quyền cho những người khác gia nhập vào hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên triển khai thảo luận, bàn bạc, gửi ra đưa ra quyết định cho đầy đủ vấn đề quan trọng đặc biệt của công ty.

Thông thường vấn đề họp của hội đồng thành viên sẽ được quy định trong điều lệ của công ty, ít nhất mỗi năm họp một lần, dường như còn rất có thể mở những cuộc họp thốt nhiên xuất bàn bạc, ra ra quyết định về các quá trình như biến đổi vốn điều lệ công ty, tạm dừng hoạt đông của công ty…

Đứng đầu hội đồng member là quản trị hội đồng thành viên, người đại diện hội đồng thành viên thực hiện ký kết và ra quyết định quan trọng, người điều hành và quản lý cuộc họp của hội đồng thành viên.


*

Hội đồng thành viên tiếng Anh là gì?

Hội đồng member tiếng Anh là The Board of members và khái niệm The board of members is an organization that gathers members of a limited liability company with two or more members, partnerships. Except for cases where members of the company are in detention or sentenced to lớn imprisonment, they must authorize others to lớn join the Board of members.

Xem thêm: Những Truyện Tranh Xuyên Không Hay Nhất Không Đọc Thì Phí, Truyện Tranh Xuyên Không Cổ Đại Full Hay Nhất

The Board of members conducts discussions và decisions for important issues of the company.

Normally, the meeting of the Board of members will be stipulated in the company’s charter, at least once a year, in addition khổng lồ opening extraordinary meetings khổng lồ discuss và make decisions on such tasks. Change the company’s charter capital, suspend the company’s operations …

Cụm từ tương xứng hội đồng thành viên tiếng Anh là gì?

Hội đồng thành viên công ty hợp danh gồm nghĩa giờ Anh là The Board of members of partnership.

Hội đồng member ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có nghĩa giờ đồng hồ Anh là The Board of members of limited liability company with two or more members.

Chủ tịch hội đồng thành viên có nghĩa giờ đồng hồ Anh là Chairman of the Board of members.

Thành viên hội đồng thành viên có nghĩa giờ Anh là Members of the Board of members.

Chủ tịch công ty có nghĩa giờ Anh là Company president.

Luật doanh nghiệp có nghĩa tiếng Anh là Enterprise Law.

Ví dụ đoạn văn sử dụng hội đồng member tiếng Anh viết như thế nào?

Trong nghành nghề về doanh nghiệp bao gồm nhiều câu hỏi xoay quanh hội đồng thành viên, tiếp sau đây tôi xin trình bày một số trong những đoạn văn thường sử dụng hội đồng thành viên tiếng Anh:

Cơ chế hoạt động vui chơi của hội đồng thành viên như vậy nào?- How does the board of members work?

Có bắt buộc ra đời hội đồng thành viên xuất xắc không?- Is it compulsory to lớn set up a board of members or not?

Chủ tịch hội đồng thành viên có nhiệm vụ quyền hạn gì?- What powers does the chairman of the board of membershave?

Công ty trách nhiệm hữu hạn mtv có hội đồng thành viên xuất xắc không?-Does a one-member limited liability company have the board of members?