Where are you now?

     

Original Lyrics

I need you, I need youI need you, I need youI need yo-yo-yo-yo-youI need you, I need youI need you, I need youI need yo-yo-yo-yo-youThe m-m-mI need you the most

Bạn đang xem: Where are you now?

When the door wasn′t openJust admit itSee, I gave you faithTurned your doubt into hopingCan't deny itNow I′m all aloneAnd my joys turned khổng lồ mopingTell me heWhere are you now that I need you?Where are you now?Where are you now that I need ya?Couldn't find you anywhereWhen you broke downI didn't leave yaI was by your sideSo where are you now that I need ya?Where are you now that I need ya?Where are you now that I need ya?Where are you now that I need ya?Where are you now that I need ya?I gave you attention when nobody else was payin′I gave you the shirt off my back, what you sayin′?To keep you warmI showed you the trò chơi everybody else was playin'That′s for sureAnd I was on my knees when nobody else was prayin', oh LordWhere are you now that I need ya?Where are you now that I need ya?Where are you now that I need ya?I need you, I need youI need you, I need youI need you, I need youI need you, I need youI need you the mostWhere are you now that I need ya?Where are you now that I need ya?Where are you now that I need ya?I need you the most

Translation in Vietnamese


Anh cần emAnh bắt buộc emI need yo-yo-yo-yo-youAnh đề nghị emAnh yêu cầu emI need yo-yo-yo-yo-youThe m-m-mAnh cần em nhất

Xem thêm: Tab: Tiền Nhiều De Làm Gì Lyrics, Hợp Âm Tiền Nhiều Để Làm Gì

When the door wasn′t openChỉ bằng lòng nóSee, I gave you faithTurned your doubt into hopingCan't deny itNow I′m all aloneAnd my joys turned to lớn mopingTell me heEm ở chỗ nào khi anh đề xuất emEm ở đâuHãy Nói cùng với Anh hiện giờ Em Đang Ở Đâu? Anh phải Em
When you broke downI didn't leave yaAnh đã mặt emVậy nhưng mà em đã chỗ nào khi anh cần em?Hãy Nói cùng với Anh bây giờ Em Đang Ở Đâu? Anh phải EmHãy Nói cùng với Anh hiện giờ Em Đang Ở Đâu? Anh cần EmHãy Nói cùng với Anh bây giờ Em Đang Ở Đâu? Anh cần EmHãy Nói với Anh hiện thời Em Đang Ở Đâu? Anh buộc phải EmI gave you attention when nobody else was payin′I gave you the shirt off my back, what you sayin′?Để giữ ấmI showed you the game everybody else was playin'That′s for sureVà anh khóc lúc không ai để ý đến anh, hoặc LordHãy Nói cùng với Anh hiện nay Em Đang Ở Đâu? Anh phải EmHãy Nói với Anh bây chừ Em Đang Ở Đâu? Anh bắt buộc EmHãy Nói cùng với Anh hiện thời Em Đang Ở Đâu? Anh nên EmAnh bắt buộc emAnh nên emAnh cần emAnh buộc phải emAnh đề xuất em nhấtHãy Nói cùng với Anh hiện thời Em Đang Ở Đâu? Anh yêu cầu EmHãy Nói với Anh bây giờ Em Đang Ở Đâu? Anh buộc phải EmHãy Nói với Anh bây giờ Em Đang Ở Đâu? Anh phải EmAnh đề nghị em nhất