Luật kế toán hành chính sự nghiệp

     

*

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 107/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Căn cứ hình thức Kế toán số88/2015/QH13 ngày trăng tròn tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CPngày 30 tháng 12 năm năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hànhmột số điều của pháp luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo kiến nghị của Vụtrưởng Vụ chế độ Kế toán cùng Kiểmtoán,

Bộ trưởng bộ Tàichính ban hành Thông tứ hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Bạn đang xem: Luật kế toán hành chính sự nghiệp

ChươngI

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫndanh mục biểu mẫu mã và phương thức lập hội chứng từ kế toán tài chính bắt buộc; danh mục hệ thốngtài khoản và phương thức hạch toán thông tin tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phươngpháp lập sổ kế toán; hạng mục mẫu report và phương thức lập và trình diễn báocáo tài chính, report quyết toán ngân sách của những đơn vị công cụ tại Điều 2Thông tứ này.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướngdẫn kế toán áp dụng cho: phòng ban nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ cácđơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi tiếp tục và chi đầu tư được vận dụngcơ chế tài thiết yếu như doanh nghiệp, áp dụng cơ chế kế toán công ty lớn khi đáp ứngđủ những điều khiếu nại theo cơ chế hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc ko sửdụng ngân sách nhà nước (sau đây hotline tắt là đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với những đơn vịsự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi liên tục và chi đầu tư chi tiêu được vận dụng chế độkế toán doanh nghiệp, nếu tiến hành đơn đặthàng ở trong phòng nước hoặc có mừng đón viện trợ không trả lại của nước ngoài hoặccó nguồn mức giá được khấu trừ, vướng lại thì phải lập báo cáo quyết toán quy định tạiPhụ lục 04 của Thông bốn này.

ChươngII

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều3. Cách thức về bệnh từ kế toán

1. Những đơn vị hànhchính, sự nghiệp số đông phải thực hiện thống độc nhất vô nhị mẫu hội chứng từ kế toán tài chính thuộc một số loại bắtbuộc mức sử dụng trong Thông bốn này. Trong quá trình thực hiện, những đơn vị khôngđược sửa đổi biểu mẫu bệnh từ thuộc các loại bắt buộc.

2. Ngoài các chứng từkế toán cần được hình thức tại Thông tứ này và các văn bản khác, đối kháng vịhành chính, sự nghiệp được tự thi công mẫu chứng từ để phản ánh những nghiệp vụkinh tế vạc sinh. Mẫuchứng từ bỏ tự thi công phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung biện pháp tại Điều 16 nguyên lý Kế toán, tương xứng với bài toán ghi chép cùng yêu cầu quảnlý của đơn vị.

3. Đối với mẫu mã chứngtừ in sẵn đề xuất được bảo vệ cẩn thận, ko được nhằm hư hỏng, mục nát. Séc,Biên lai thu chi phí và giấy tờ có giá cần được quản lý như tiền.

4. Danh mục, mẫu vàgiải thích cách thức lập các chứng trường đoản cú kế toán phải quy định tại Phụ lục số01 đương nhiên Thông tứ này.

Điều4. Giải pháp về thông tin tài khoản kế toán

1. Thông tin tài khoản kế toánphản ánh hay xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về tài sản, tiếp nhận vàsử dụng nguồn ngân sách đầu tư do ngân sách chi tiêu nhà nước cấp cho và các nguồn kinh phí khác;tình hình thu, chi hoạt động, kết quả vận động và những khoản khác ở các đơn vịhành chính vì sự nghiệp.

2. Phân nhiều loại hệ thốngtài khoản kế toán:

a) các loại tài khoảntrong bảng gồm thông tin tài khoản từ nhiều loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép (hạch toánbút toán đối ứng giữa những tài khoản). Thông tin tài khoản trong bảng dùng để kếtoán tình trạng tài chủ yếu (gọi tắt là kế toán tài chính tài chính), vận dụng cho tất cả cácđơn vị, làm phản ánh tình hình tài sản, công nợ, mối cung cấp vốn, doanh thu, bỏ ra phí, thặngdư (thâm hụt) của đơn vị chức năng trong kỳ kế toán.

b) một số loại tài khoảnngoài bảng gồm thông tin tài khoản loại 0, được hạch toán đối chọi (không hạch toán cây viết toán đốiứng giữa những tài khoản). Những tài khoản không tính bảng liên quan đến chi phí nhànước hoặc có bắt đầu ngân sách bên nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013,014, 018) đề nghị được phản ảnh theo mục lục ngân sách chi tiêu nhà nước, theo niên độ (nămtrước, năm nay, năm sau (nếu có)) cùng theo các yêu cầu thống trị khác của ngânsách bên nước.

c) Trường phù hợp mộtnghiệp vụ kinh tế tài chủ yếu phát sinh tương quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồnngân sách đơn vị nước cấp; nguồn viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài; nguồn chi phí được khấutrừ, giữ lại thì kế toán vừa yêu cầu hạch toán kế toán theo những tài khoản vào bảng,đồng thời hạch toán những tài khoản quanh đó bảng, chi tiết theo mục lục ngân sáchnhà nước và niên độ phù hợp.

3. Lựa chọn vận dụng hệthống tài khoản:

a) các đơn vị hànhchính, sự nghiệp căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông tưnày nhằm lựa chọn tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị.

b) Đơn vị được bổsung thông tin tài khoản kế toán trong những trường vừa lòng sau:

- Được bổ sung tài khoảnchi tiết cho các tài khoản đã được qui định trong danh mục hệ thống tài khoản kếtoán (Phụ lục số 02) tất nhiên Thông tứ này để giao hàng yêu cầu quản lý của đối kháng vị.

- ngôi trường hợp bửa sungtài khoản ngang cấp cho với những tài khoản sẽ được phương tiện trong hạng mục hệ thốngtài khoản kế toán tài chính (Phụ lục số 02) kèm theo Thông tưnày thì đề nghị được cỗ Tài chính chấp thuận đồng ý bằngvăn bạn dạng trước khi thực hiện.

4. Hạng mục hệ thốngtài khoản kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phươngpháp ghi chép thông tin tài khoản kế toán nêu tại Phụ lục số 02 đương nhiên Thông tư này.

Điều5. Hình thức về sổ kế toán

1. Đơn vị hành chính,sự nghiệp cần mở sổ kế toán để ghi chép, khối hệ thống và lưu giữtoàn bộ các nghiệp vụ khiếp tế, tài chính đã gây ra có liên quan đến đơn vị kếtoán. Vấn đề bảo quản, lưu trữ sổ kế toán triển khai theo vẻ ngoài của pháp luật vềkế toán, những văn phiên bản có tương quan và hiện tượng tại Thông tư này.

2. Đơn vị hành chính,sự nghiệp tất cả tiếp nhận, sử dụng: nguồn túi tiền nhà nước cấp; nguồn viện trợ,vay nợ nước ngoài; nguồn tầm giá được khấu trừ, để lại đề xuất mở sổ kế toán nhằm theodõi riêng theo Mục lục NSNN với theo các yêu ước khác để phục vụ cho vấn đề lậpbáo cáo quyết toán với ngân sách chi tiêu nhà nước và các cơ quan gồm thẩm quyền.

3. Các loại sổ kếtoán

a) Mỗi đơn vị chức năng kế toánchỉ thực hiện một khối hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kếtoán năm, bao hàm sổ kế toán tài chính tổng hợp với sổ kế toán chi tiết.

Tùy theo hiệ tượng kếtoán đơn vị chức năng áp dụng, đơn vị chức năng phải mở đầy đủ các sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toánchi ngày tiết và triển khai đầy đủ, đúng nội dung, trình trường đoản cú và cách thức ghi chép đốivới từng mẫu mã sổ kế toán.

Sổ kế toán tài chính ngân sách,phí được khấu trừ, giữ lại phản ánh chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước đểtheo dõi việc thực hiện nguồn ngân sách nhà nước, nguồn phí tổn được khấu trừ để lại.

Sổ kế toán tài chính theo dõiquá trình đón nhận và sử dụng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài phản ánh chitiết theo mục lục ngân sách nhà nước làm cơ sở lập report quyết toán theo quyđịnh của Thông tứ này và theo yêu thương cầu ở trong phòng tài trợ.

b) Mẫusổ kế toán tài chính tổng hợp:

- Sổ Nhật ký dùng đểghi chép những nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinhtheo trình trường đoản cú thời gian. Trường hợp quan trọng có thể phối kết hợp việc biên chép theotrình tự thời gian với việc phân loại, hệ thống hóa những nghiệp vụ kinh tế, tàichính vẫn phát sinh theo câu chữ kinh tế. Số liệu bên trên Sổ Nhật ký kết phản hình ảnh tổngsố các vận động kinh tế, tài chủ yếu phát sinh vào một kỳ kế toán.

- Sổ Cái dùng làm ghichép những nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh theo nội dung tài chính (theo tàikhoản kế toán). Bên trên Sổ Cái rất có thể kết hợp vấn đề ghi chép theo trình từ bỏ thờigian phạt sinh với nội dung kinh tế của nhiệm vụ kinh tế, tài chính. Số liệu bên trên Sổ mẫu phản ánh tổng hợp tình trạng tài sản, nguồn kinh phívà tình trạng sử dụng nguồn ghê phí.

c) Mẫusổ, thẻ kế toán bỏ ra tiết:

Sổ, thẻ kế toán tài chính chitiết dùng để làm ghi chi tiết các nghiệp vụ kinh tếtài bao gồm phát sinh tương quan đến các đối tượng kế toán theo yêu mong quảnlý mà Sổ chiếc chưa làm phản ánh bỏ ra tiết. Số liệu bên trên sổkế toán cụ thể cung cấp các thông tin rõ ràng phục vụ mang lại việc cai quản trong nộibộ đơn vị và vấn đề tính, lập những chỉ tiêu trong báo cáo tài bao gồm và báo cáo quyếttoán ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào yêu mong quảnlý với yêu mong hạch toán của từng đối tượng người dùng kế toán riêng biệt biệt, đơn vị được phépbổ sung các chỉ tiêu (cột, hàng) bên trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để giao hàng lậpbáo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu mong quản lý.

4. Nhiệm vụ củangười giữ cùng ghi sổ kế toán

a) Sổ kế toán nên đượcquản lý chặt chẽ, phân công cụ thể trách nhiệm cá thể giữ cùng ghi sổ. Sổ kếtoán giao cho nhân viên cấp dưới nào thì nhân viên cấp dưới đó phải phụ trách về nội dungghi vào sổ vào suốt thời hạn giữ cùng ghi sổ.

b) Khi bao gồm sự ráng đổinhân viên giữ và ghi sổ, kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán phải tổ chức triển khai bàngiao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cấp dưới kế toán cũ với nhânviên kế toán tài chính mới. Nhân viên kế toán cũ phải phụ trách về cục bộ những nộidung ghi trong sổ vào suốt thời gian giữ và ghi sổ, nhân viên cấp dưới kế toán bắt đầu chịutrách nhiệm từ ngày nhận bàn giao. Biên phiên bản bàn giao đề xuất được kế toán trưởnghoặc phụ trách kế toán cam kết xác nhận.

c) Sổ kếtoán bắt buộc ghi kịp thời, rõ ràng, rất đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, sốliệu ghi vào sổ kế toán phải bao gồm xác, trung thực, đúng với triệu chứng từ kế toántương ứng dùng để làm ghi sổ.

d) câu hỏi ghi sổ kếtoán yêu cầu theo trình tự thời gian phát sinh củanghiệp vụ gớm tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của nămsau phải tiếp đến thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán tài chính của năm trước liền kề,đảm bảo thường xuyên từ lúc mở sổ cho đến lúc khóa sổ.

5. Mở sổ kế toán

a) lý lẽ mở sổ kếtoán

Sổ kế toán yêu cầu đượcmở vào thời điểm đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau thời điểm có quyết định thành lập và hoạt động và bắt đầuhoạt hễ của đơn vị kế toán. Sổ kế toán đượcmở đầu năm mới tài chính, giá thành mới để nhảy số dư tự sổ kế toán tài chính năm cũ chuyểnsang và ghi ngay nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm mới gây ra thuộc năm mới tết đến từngày 01/01 của năm tài chính, ngân sách mới.

Số liệu trên các sổ kếtoán theo dõi đón nhận và thực hiện nguồn chi tiêu nhà nước sau ngày 31/12 đượcchuyển từ bỏ tài khoản năm nay sang tài khoản năm ngoái để thường xuyên theo dõi số liệuphát sinh trong thời hạn chỉnh lý quyết toán, ship hàng lập báo cáo quyết toánngân sách nhà nước theo quy định.

Đơn vị được mở thêmcác sổ kế toán cụ thể theo yêu thương cầu thống trị của đơn vị.

b) Trường đúng theo mở sổ kếtoán bằng tay thủ công (thủ công):

Đơn vị kếtoán phải hoàn thành thủ tục pháp lý của sổ kế toán như sau:

- Đối cùng với sổ kế toánđóng thành quyển:

+ ko kể bìa (góc trênbên trái) đề nghị ghi tên đơn vị chức năng kế toán, giữa bìa ghi tên sổ, ngày, tháng năm lậpsổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, họ tên và chữ ký kết của người lập sổ, kế toán trưởnghoặc fan phụ trách kế toán và thủ trưởng đơn vị chức năng ký tên, đóng dấu; ngày,tháng, năm ngừng ghi sổ hoặc ngày chuyển giao sổ cho những người khác.

+ những trang sổ kếtoán cần đánh số trang tự trang một (01) đến hết trang số cuối cùng, giữa haitrang sổ bắt buộc đóng dấu tiếp giáp lai của đơn vị chức năng kế toán.

+ Sổ kế toán sau khilàm vừa đủ các thủ tục trên mới được xem là hợppháp.

- Đối với sổ tờ rời:

+ Đầu từng sổ tờ rờiphải ghi rõ tên đối kháng vị, số máy tự của từng tờ sổ, tên sổ, mon sử dụng, bọn họ têncủa tín đồ giữ sổ với ghi sổ kế toán.

+ những sổ tờ tách trướckhi áp dụng phải được Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận, đóng góp dấu cùng ghi vào sổđăng ký thực hiện thẻ tờ rời.

+ những sổ tờ rời phảisắp xếp theo thiết bị tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm.

c) Trường hợp lập sổkế toán trên phương tiện điện tử:

Phải đảm bảo an toàn các yếutố của sổ kế toán tài chính theo luật của pháp luật về kếtoán. Giả dụ lựa chọn lưu trữ sổ kế toán tài chính trên phương tiện đi lại điện tử thì vẫn buộc phải insổ kế toán tài chính tổng vừa lòng ra giấy, đóng thành quyển và đề xuất làm vừa đủ các thủ tụcquy định nêu trên điểm b, khoản 5 Điều này.

Các sổ kế toán còn lại,nếu không in ra giấy, mà tiến hành lưu trữ trên các phương tiện năng lượng điện tử thì Thủtrưởng đơn vị chức năng kế toán phải chịu trách nhiệm để bảo vệ an toàn, bảo mật thông tin thôngtin dữ liệu và phải bảo đảm an toàn tra cứu được trong thời hạn lưu giữ trữ.

6. Ghi sổ kếtoán

a) việc ghi sổ kếtoán phải địa thế căn cứ vào bệnh từ kế toán, phần đa số liệu ghi bên trên sổ kế toán phải cóchứng từ kế toán hội chứng minh; phải đảm bảo an toàn số cùng chữ rõ ràng, liên tục có hệ thống,không được viết tắt, không ghi ông xã đè, ko được bỏ phương pháp dòng.

b) Trường thích hợp ghi sổkế toán thủ công, phải dùng mực không phai, không sử dụng mực đỏ nhằm ghi sổ kếtoán. Phải tiến hành theo trình trường đoản cú ghi chép và các mẫu sổ kế toán qui định tạiPhụ lục số 03. Khi ghi không còn trang sổ bắt buộc cộng số liệu của từng trang để sở hữu sốcộng trang trước sang trọng đầu trang kế tiếp, ko được ghi xen sản xuất phía trênhoặc phía dưới. Còn nếu không ghi hết trang sổphải gạch chéo cánh phần không ghi, ko tẩy xóa, cấmdùng hóa chất để sửa chữa.

7. Khóa sổ kế toán

Khóa sổ kế toán tài chính là việccộng sổ nhằm tính ra tổng số vạc sinh mặt Nợ, bên gồm và số dư cuối kỳ của từngtài khoản kế toán hoặc tổng số thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho.

a) Kỳ khóa sổ

- Sổ quỹ tiền khía cạnh phảithực hiện nay khóa sổ vào cuối mỗi ngày. Sau khi khóa sổ phải triển khai đối chiếugiữa sổ tiền khía cạnh của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ với tiền mặt có trong két đảmbảo chính xác, khớp đúng. Riêng ngày cuối tháng phải khởi tạo Bảng kiểm kê quỹ tiềnmặt, sau khoản thời gian kiểm kê, Bảng kiểm kê quỹ tiền phương diện được lưu với sổ kế toán tiềnmặt ngày ở đầu cuối của tháng.

- Sổ tiền gửi ngânhàng, kho bạc bẽo phải khóa sổ vào thời điểm cuối tháng để so sánh số liệu với ngân hàng,kho bạc; Bảng đối chiếu số liệu cùng với ngân hàng, kho tệ bạc (có xác thực của ngânhàng, kho bạc) được lưu cùng Sổ tiền gởi ngân hàng, kho tệ bạc hàng tháng.

- Đơn vị kế toán tài chính phảikhóa sổ kế toán tại thời điểm vào cuối kỳ kế toán năm, trước lúc lập report tàichính.

- ngoại trừ ra, đơn vị chức năng kếtoán phải khóa sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê thốt nhiên xuất hoặc các trườnghợp khác theo công cụ của pháp luật.

b) Trình từ khóa sổ kếtoán

(1) Đối với ghi sổ thủcông:

Bước 1: Kiểm tra, đốichiếu trước lúc khóa sổ kế toán

- thời điểm cuối kỳ kế toán,sau khi vẫn phản ánh hết các chứng tự kế toán tạo ra trong kỳ vào sổkế toán, triển khai đối chiếu giữasố liệu trên giấy tờ kế toán (nếu cần) với số liệu vẫn ghi sổ, giữa số liệu củacác sổ kế toán tài chính có liên quan với nhau để bảo đảm an toàn sự khớp đúng giữa số liệu trênchứng từ kế toán với số liệu đã ghi sổ và giữa các sổ kế toán tài chính với nhau. Tiếnhành cộng số tạo nên trên SổCái và những sổ kế toán chi tiết.

- Từ những sổ, thẻ kếtoán cụ thể lập Bảng tổng hợp cụ thể cho những thông tin tài khoản phải ghi trên nhiềusổ hoặc những trang sổ.

- triển khai cộng sốphát sinh Nợ, số vạc sinh có của tất cả các tài khoản trên Sổ chiếc hoặc Nhật ký- Sổ Cái bảo vệ số liệu khớp đúng và bằng tổng sốphát sinh. Tiếp đến tiến hành đối chiếu giữa số liệu trên Sổ dòng với số liệu trênsổ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp chi tiết, thân số liệu của kế toán tài chính với sốliệu của thủ quỹ, thủ kho. Sau khi bảo đảm sự khớpđúng sẽ tiến hành khóa sổ kế toán. Ngôi trường hợp có chênh lệch phảixác định lý do và xử lý số chênh lệch cho đến khi khớp đúng.

Bước 2: Khóa sổ

- lúc khóa sổ đề nghị kẻmột đường ngang dưới cái ghi nghiệp vụ sau cuối của kỳ kế toán. Tiếp đến ghi “Cộngsố gây ra trong tháng” phía bên dưới dòng sẽ kẻ;

- Ghi tiếp loại “Sốdư cuối kỳ” (tháng, quý, năm);

- Ghi tiếp dòng “Cộngsố tạo nên lũy kế các tháng trước” từ trên đầu quý;

- Ghi tiếp cái “Tổngcộng số tạo ra lũy kế từ đầu năm”;

Dòng “Số dư cuối kỳ” tínhnhư sau:

Số dư Nợ cuối kỳ

=

Số dư Nợ đầu kỳ

+

Số tạo nên Nợ trong kỳ

-

Số phát sinh bao gồm trong kỳ

Số dư có cuối kỳ

=

Số dư bao gồm đầu kỳ

+

Số phát sinh gồm trong kỳ

-

Số gây ra Nợ vào kỳ

Sau lúc tính được sốdư của từng tài khoản, thông tin tài khoản nào dư Nợ thì ghi vào cột Nợ, thông tin tài khoản nào dưCó thì ghi vào cột Có.

- sau cuối kẻ 2 đườngkẻ tức thời nhau dứt việc khóa sổ.

- Riêng một vài sổ chitiết tất cả kết cấu các cột tạo ra Nợ, vạc sinh gồm và cột “Số dư” (hoặc nhập,xuất, “còn lại” xuất xắc thu, chi, “tồn quỹ”...) thì số liệu cột số dư (còn lại haytồn) ghi vào dòng xoáy “Số dư cuối kỳ” của cột “Số dư” hoặc cột “Tồn quỹ”, xuất xắc cột“Còn lại”.

Sau khi khóa sổ kếtoán, người ghi sổ đề xuất ký dưới 2 đường kẻ, kế toán trưởng hoặc người phụ tráchkế toán kiểm tra bảo đảm an toàn sự chính xác, bằng phẳng sẽ ký xác nhận. Kế tiếp trình Thủtrưởng đơn vị chức năng kiểm tra và ký duyệt để xác thực tính pháp luật của số liệu khóa sổkế toán.

Xem thêm: Xem Phim 12 Chú Vịt Vàng Full Hd Vietsub, 12 Con Vịt Vàng

(2) Đối cùng với ghi sổtrên thiết bị vi tính:

Việc tùy chỉnh quytrình khóa sổ kế toán trên phần mềm kế toán cần bảo vệ và thể hiện các nguyêntắc khóa sổ so với trường hòa hợp ghi sổ kế toán thủ công.

8. Sửa chữa sổ kếtoán

a) phương pháp sửa chữasổ kế toán: thực hiện theo biện pháp tại khoản 1, khoản 4 Điều 27Luật Kế toán.

b) Các tình huống sửachữa sổ kế toán đối với một (01) năm tài chính

Đối với các bút toánđã ghi sổ thuộc năm tài chính, giá thành năm N, trường hợp có sai sót hoặc cóyêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, việc điều chỉnh số liệu được phương tiện nhưsau:

(1)Từ ngày 01/01 năm N mang lại ngày 31/12 năm N:

Trong thời hạn từngày 01/01 năm N đến trước lúc khóa sổ kế toán vào ngày 31/12 năm N, kế toán tài chính sửachữa sổ kế toán tài chính tài thiết yếu năm bây giờ theo cách thức quy định tại máu a khoản8 Điều này.

Đối với các bút toánliên quan mang lại quyết toán túi tiền nhà nước, đồng thời điều chỉnh các thông tintrên sổ kế toán chi tiết theo dõi ngân sách cân xứng vớicác cây viết toán tài bao gồm đã sửa chữa.

(2) từ thời điểm ngày 01/01 nămN + 1 đến trước khi nộp báo cáo tài chủ yếu cho ban ngành nhà nước gồm thẩmquyền:

Trong thời gian từngày 01/01 năm N + 1 đến trước khi nộp report tài bao gồm cho cơ sở nhà nướccó thẩm quyền, kế toán thay thế sổ kế toán tài chính năm report theo phươngpháp luật pháp tại máu a khoản 8 Điều này.

Đối với các bút toánliên quan mang đến quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước, đôi khi điều chỉnh những thông tintrên sổ kế toán cụ thể theo dõi chi phí năm report phù phù hợp với các búttoán tài chính đã sửa chữa.

(3) sau khoản thời gian nộp báocáo tài chủ yếu cho cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền:

- sau thời điểm đã nộp báocáo tài chính, đối với sổ kế toán tài chính, kế toán thay thế sổ kế toán tàichính năm phát hiện tại theo phương thức quy định tại máu a khoản 8 Điều này, đồngthời thuyết minh trên báo cáo tài chính.

- Đối với các búttoán tương quan đến quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước:

+ Trường vừa lòng báo cáoquyết toán chi tiêu nhà nước không được duyệt, đôi khi điều chỉnh các thôngtin trên sổ kế toán cụ thể theo dõi giá cả năm báo cáo.

+ Trường hợp báo cáoquyết toán chi phí nhà nước đã được duyệt, bên cạnh đó điều chỉnh những thông tintrên sổ kế toán chi tiết theo dõi giá thành năm vạc hiện và thuyết minh trênbáo cáo quyết toán túi tiền nhà nước.

9. Hạng mục sổ kếtoán, mẫu mã sổ, gợi ý lập sổ kế toán nêu tại Phụ lục số 03 tất nhiên Thông tưnày.

Điều6. Report quyết toán

1. Đối tượng lập báocáo quyết toán

Đơn vị hành chính, sựnghiệp tất cả sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước yêu cầu lậpbáo cáo quyết toán túi tiền đối cùng với phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

Trường hợp đơn vịhành chính, sự nghiệp tất cả phát sinh các khoản thu, đưa ra từ nguồn khác, nếucó quy định nên quyết toán như nguồn giá thành nhà nước cấp cho với cơ quan gồm thẩmquyền thì đề nghị lập report quyết toán so với các nguồn này.

2. Mục tiêu của báocáo quyết toán

Báo cáo quyết toánngân sách nhà nước dùng để tổng hợp tình hình tiếp nhận và áp dụng nguồn kinhphí chi tiêu nhà nước của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được trình diễn chi tiếttheo mục lục ngân sách chi tiêu nhà nước để hỗ trợ cho cơ quan cấp cho trên, ban ngành tàichính với cơ quan tất cả thẩm quyền khác. Tin tức trên báo cáo quyết toán ngânsách đơn vị nước giao hàng cho việc đánh giá tình hìnhtuân thủ, chấp hành nguyên lý của luật pháp về túi tiền nhà nước và những cơ chếtài chính khác mà solo vị phụ trách thực hiện, là căn cứ quan trọng đặc biệt giúpcơ quan công ty nước, đơn vị cấp trên và lãnh đạo đơn vị kiểm tra, đánh giá, giámsát cùng điều hành hoạt động tài chính, chi phí của solo vị.

Báo cáo quyết toánnguồn không giống phản ánh tình hình thu -chi các nguồn khác (ngoài nguồn giá cả nhà nước) của đơn vị chức năng hành chính, sựnghiệp, theo nguyên tắc của điều khoản phải thực hiện quyết toán với ban ngành cấptrên, cơ quan tài chính và cơ quan bao gồm thẩm quyền khác. Tin tức trên Báo cáoquyết toán mối cung cấp khác ship hàng cho việc reviews tìnhhình tiến hành cơ chế tài bao gồm mà đơn vị chức năng áp dụng, là căn cứ đặc trưng giúp cơquan cung cấp trên, cơ hậu sự chính, cơ quan gồm thẩm quyền khác cùng lãnh đạo đối chọi vịđánh giá tác dụng của những cơ chế, cơ chế áp dụng cho đối chọi vị.

3. Nguyên tắc, yêu thương cầulập với trình bày report quyết toán

a) Nguyên tắc:

- bài toán lập báo cáoquyết toán phải địa thế căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán.

- Đối với báo cáo quyếttoán ngân sách chi tiêu nhà nước:

+ Số quyết toán ngânsách bên nước bao gồm số kinh phí đơn vị đã nhận và sử dụng từ nguồn ngân sáchnhà nước cấp trong năm, bao gồm cả số liệu gây ra trong thời hạn chỉnh lýquyết toán theo nguyên tắc của pháp luật về ngân sách nhà nước.

+ Số liệu quyết toánngân sách công ty nước của đơn vị phải được đối chiếu, có chứng thực của Kho bội bạc nhànước chỗ giao dịch.

+ Số quyết toán chingân sách nhà nước là số đã thực chi, gồm đầy đủhồ sơ hội chứng từ, riêng khoản bỏ ra thuộc nguồn buộc phải ghi thu ghi chi giá thành nhànước thì chỉ quyết toán lúc đã tất cả thủ tục chứng thực ghi thu - ghi đưa ra vào ngânsách công ty nước của cơ quan tất cả thẩm quyền.

- Đối với report quyếttoán mối cung cấp khác: Số liệu quyết toán bao hàm số thu, bỏ ra từ nguồn khác không thuộcngân sách nhà nước mà đơn vị chức năng đã tiến hành từ đầu xuân năm mới đến không còn ngày 31/12 hàngnăm.

b) yêu thương cầu:

Việc lập báo cáo quyếttoán phải bảo đảm an toàn sự trung thực, khách hàng quan, đầy đủ, kịp thời, phản ảnh đúngtình hình thu, chi so với từng nguồn kinh phí của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp.

Báo cáo quyết toán phảiđược lập đúng nội dung, phương thức theo qui định và được trình diễn nhất quángiữa các kỳ báo cáo. Khối hệ thống chỉ tiêu của report quyết toán túi tiền nhà nướcphải cân xứng và thống tuyệt nhất với chỉ tiêu dự trù năm được cơ quan gồm thẩm quyềngiao cùng mục lục chi tiêu nhà nước, bảo đảm có thể đối chiếu được giữa số thực hiệnvới số dự trù và giữa các kỳ kế toán với nhau.

Trường hòa hợp báo cáoquyết toán ngân sách chi tiêu được lập bao gồm nội dung và phương pháp trình bày khác với cácchỉ tiêu trong dự toán hoặc không giống với report kỳ kế toán năm kia thì đề xuất giảitrình trong phần thuyết minh report quyết toán năm.

4. Kỳ báo cáo:

Báo cáo quyết toánngân sách công ty nước, report quyết toán nguồn khác được lập report theo kỳ kếtoán năm.

Số liệu lập báo cáoquyết toán chi phí nhà nước hàng năm là số liệu thu, đưa ra thuộc năm ngân sáchcủa đơn vị hành chính, sự nghiệp, được tính đến hết thời gian chỉnh lý quyếttoán giá cả nhà nước (ngày 31/01 năm sau) theo chế độ của pháp luật vềngân sách đơn vị nước.

Số liệu lập báo cáoquyết toán là số thu, chi thuộc nguồn khác của đơn vị hành chính, sự nghiệp, đượctính mang đến ngày dứt kỳ kế toán năm (ngày 31/12).

Trường hợp pháp luậtcó lý lẽ lập thêm report quyết toán theo kỳ kế toán tài chính khác thì không tính báo cáoquyết toán năm đơn vị phải khởi tạo cả report theo kỳ kế toán đó.

5. Nhiệm vụ củacác đơn vị chức năng trong việc lập, nộp báo cáo quyết toán

a) trách nhiệm củađơn vị:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp phải tạo và nộp báo cáo quyết toán giá thành nhà nước, ngoài những mẫu biểubáo cáo quyết toán chi phí nhà nước cơ chế tại Thông bốn này, còn nên lậpcác mẫu báo cáo phục vụ công tác làm việc quyết toán chi phí nhà nước, những yêu cầukhác về quản lý ngân sách công ty nước theo hình thức của pháp luật về ngân sách nhànước.

Đơn vị hành chính, sựnghiệp bao gồm phát sinh thu - bỏ ra nguồn khác không thuộc giá cả nhà nước theoquy định yêu cầu quyết toán với cơ quan cấp trên, cơ áo quan chính và phòng ban cóthẩm quyền không giống thì đơn vị phải lập và nộp báo cáo quyết toán kinh phí nguồnkhác theo nguyên lý tại Thông tứ này.

Đơn vị hành chính, sựnghiệp là đơn vị cấp trên nên tổng hợp report quyết toán năm của các đơn vị cấpdưới trực thuộc theo luật hiện hành.

b) trách nhiệm của cơquan Tài chính, Kho bạc Nhà nước:

Các cơ sở Tàichính, Kho bội bạc Nhà nước và các đơn vị khác tất cả liên quan, có trách nhiệm thực hiệnvà kết hợp trong bài toán kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, hỗ trợ và khai quật sốliệu về ngân sách đầu tư và áp dụng kinh phí, thống trị và sử dụng gia tài và các hoạt độngkhác có liên quan đến tình trạng thu, chi giá cả nhà nước và các hoạt độngnghiệp vụ trình độ của đơn vị hành chính, sự nghiệp.

6. Nội dung, thời hạnnộp báo cáo quyết toán năm

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp nộp báo cáo cho đối kháng vị dự trù cấp bên trên hoặc cơ thùng chính thuộc cấp(trong trường hợp không có đơn vị dự trù cấp trên), gồm:

- Các báo cáo quyếttoán năm điều khoản tại Thông tứ này.

- báo cáo khác theoquy định của cơ quan bao gồm thẩm quyền giao hàng công tác quyết toán giá thành nhà nước.

b) Thời hạn nộp Báocáo quyết toán năm của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp gồm sử dụng kinh phí đầu tư ngânsách nhà nước tiến hành theo giải pháp của Luật chi phí nhà nước và những văn bảnhướng dẫn luật pháp về giá thành nhà nước.

7. Danh mục báo cáo,mẫu báo cáo, giải thích phương thức lập báo cáo quyết toán chi phí nêu trên Phụlục số 04, đương nhiên Thông tư này.

Điều7. Báo cáo tài chính

1. Đối tượng lập báocáo tài chính

Sau lúc kếtthúc kỳ kế toán tài chính năm, các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải khóa sổ và lập báocáo tài chính để gửi cơ quan tất cả thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quyđịnh.

2. Mục tiêu của báocáo tài chính

Báo cáo tài chínhdùng để tin báo về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chínhvà các luồng tiền từ buổi giao lưu của đơn vị, cung cấp cho tất cả những người có liênquan để để mắt tới và chuyển ra những quyết định về các vận động tài chính, ngân sáchcủa đối kháng vị. Thông tin report tài chính hỗ trợ cho việc cải thiện trách nhiệm giảitrình của đơn vị chức năng về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo hiện tượng củapháp luật.

Thông tin report tàichính của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp là thông tin cơ sở nhằm hợp độc nhất báo cáotài bao gồm của đơn vị chức năng cấp trên.

3. Nguyên tắc, yêu thương cầulập báo cáo tài chính

a) Nguyêntắc:

Việc lập báo cáo tàichính cần được địa thế căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán. Report tàichính bắt buộc được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo phương pháp và đượctrình bày đồng hóa giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chủ yếu trình bàykhác nhau giữa những kỳ kế toán tài chính thì buộc phải thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài thiết yếu phảicó chữ cam kết của người lập, kế toán tài chính trưởng với thủ trưởng của đơn vị chức năng kế toán. Ngườiký báo cáo tài chủ yếu phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

b) yêu thương cầu:

Báo cáo tài chính phảiđược đề đạt một phương pháp trung thực, rõ ràng về câu chữ và giá bán trị các chỉtiêu báo cáo; trình bày theo một kết cấu chặt chẽ, có hệ thống về tình hìnhtài chính, kết quả chuyển động và những luồng chi phí từ hoạt động vui chơi của đơn vị.

Báo cáo tài chủ yếu phảiđược lập kịp thời, đúng thời gian quy định so với từng mô hình đơn vị, trìnhbày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.

Thông tin, số liệubáo cáo buộc phải được phản chiếu liên tục, số liệu của kỳ này phải kế tiếp số liệu củakỳ trước.

4. Kỳ lập báo cáo

Đơn vị phải khởi tạo báocáo tài thiết yếu vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm theo luật pháp của cách thức Kế toán.

5. Nhiệm vụ củacác đơn vị trong việc lập report tài chính

a) các đơn vị hànhchính, sự nghiệp buộc phải lập báo cáo tài chủ yếu năm theo mẫu biểu phát hành tạiThông tư này; trường hợp đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp có vận động đặc thù đượctrình bày report theo chính sách kế toán do cỗ Tài chính ban hành cụ thể hoặc đồngý chấp thuận.

b) những đơn vị hànhchính, sự nghiệp lập báo cáo tài chủ yếu theo biểu chủng loại đầy đủ, trừ những đơn vị kếtoán dưới đây rất có thể lựa chọn để lập báo cáo tài chính 1-1 giản:

(1) Đối cùng với cơ quannhà nước thỏa mãn nhu cầu các điều kiện:

- Phòng, cơ quantương đương phòng nằm trong Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, chỉ được giao dự trù chingân sách công ty nước đưa ra thường xuyên;

- không được giao dựtoán chi túi tiền nhà nước chi đầu tư chi tiêu phát triển, chi từ vốn không tính nước; khôngđược giao dự trù thu, giá thành hoặc lệ phí;

- không tồn tại cơ quan,đơn vị trực thuộc.

(2) Đối với đơn vị chức năng sựnghiệp công lập thỏa mãn nhu cầu các điều kiện:

- Đơn vị sự nghiệpcông lập được cấp có thẩm quyền phân nhiều loại là đơn vị sự nghiệp do ngân sách chi tiêu nhànước bảo đảm an toàn toàn cỗ chi tiếp tục (theo chức năng, trọng trách được cấp tất cả thẩmquyền giao, không có nguồn thu, hoặc thu nhập thấp);

- ko được sắp xếp dựtoán chi giá thành nhà nước chi đầu tư chi tiêu phát triển, chi từ vốn ngoại trừ nước; khôngđược giao dự toán thu, giá cả hoặc lệ phí;

- không có đơn vị trựcthuộc.

c) Đơn vị kế toán cấptrên có các đơn vị cung cấp dưới không hẳn là đơn vị chức năng kế toán nên lập report tàichính tổng hợp, bao hàm số liệu của đơn vị mình và tổng thể thông tin tài chínhcủa những đơn vị cấp dưới, bảo đảm đã loại trừ tất cả số liệu gây ra từ cácgiao dịch nội cỗ giữa đơn vị chức năng cấp bên trên và đơn vị cấp dưới và giữa các đơn vị cấpdưới với nhau (các đơn vị chức năng cấp bên dưới trong quan hệ thanh toán nội cỗ này là cácđơn vị hạch toán nhờ vào và chỉ lập báo cáo tài bao gồm gửi đến cơ quan tiền cấptrên nhằm tổng phù hợp (hợp nhất) số liệu, chưa phải gửi báo cáo tài bao gồm cho cáccơ quan bên ngoài).

6. Ngôn từ và thời hạnnộp báo cáo tài chính

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sựnghiệp nộp báo cáo tài bao gồm cho đơn vị kế toán cấp cho trên hoặc ban ngành nhà nướccó thẩm quyền các báo cáo tài thiết yếu năm theo nguyên lý tại Thông tư này.

b) Thời hạn nộp báocáo tài chính:

Báo cáo tài thiết yếu nămcủa đơn vị hành chính, sự nghiệp buộc phải được nộp mang đến cơ quan công ty nước gồm thẩm quyềnhoặc đơn vị cấp bên trên trong thời hạn 90 ngày, tính từ lúc ngày xong kỳ kế toán nămtheo qui định của pháp luật.

7. Công khai minh bạch báo cáotài chính

Báo cáo tài bao gồm đượccông khai theo mức sử dụng của quy định về kế toán và những văn phiên bản có liên quan.

8. Danh mục báo cáo,mẫu báo cáo, giải thích phương thức lập báo cáo tài chính đối kháng giản, báo cáo tàichính rất đầy đủ nêu tại phụ lục số 04, dĩ nhiên Thôngtư này.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều8. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

Điều9. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Những Bộ, ngành, Ủyban dân chúng tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương phụ trách chỉ đạo,triển khai triển khai Thông tứ này tới các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc phạmvi phụ trách hoặc quản lý.

2. Vụ trưởng Vụ Chế độkế toán với kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sáchNhà nước, Chánh văn phòng bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc cỗ Tàichính phụ trách phổ biến, phía dẫn, bình chọn và thi hành Thông tư này./.

chỗ nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng chủ yếu phủ; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng TW Đảng; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - tand nhân dân tối cao; - Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao; - UBND, Sở Tài chính những tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Cục kiểm soát văn bản (Bộ tư pháp); - Công báo; - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - bộ Tài chính; - Website thiết yếu phủ, Website bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CĐKT (300 bàn).