Luật tổ chức tín dụng 2014

     

Cho vay lãi vay 0% với ngân hàng được kiểm soát đặc biệt

Đây là nội dung nổi bật tại Luật các tổ chức tín dụng sửa thay đổi 2017 được Quốc hội khóa XIV trải qua tại kỳ họp đồ vật 4.

Bạn đang xem: Luật tổ chức tín dụng 2014

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

 QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Luật số: 17/2017/QH14

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Hiếnpháp nước cộng hòa làng hội chủnghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luậtsửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật các tổ chức tín dụng thanh toán số 47/2010/QH12.

Điều1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

1.Bổ sung điểm g vào khoản 28 Điều 4 như sau:

“g) Pháp nhân, cá nhânkhác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro khủng hoảng cho buổi giao lưu của tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài được xác minh theo qui định nội cỗ của tổ chức triển khai tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế hoặc theo yêu cầu bởi văn phiên bản của bank Nhànước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối cùng với từng trường hợp cố kỉnh thể.”

2. Bổsung các khoản 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 cùng 40 vào Điều 4 như sau:

"33. Can thiệpsớm là việc bank Nhà nước yêu thương cầu tổ chức tín dụng, trụ sở ngânhàng quốc tế khắc phục tình trạng quy định tại khoản 1 Điều 130acủa mức sử dụng này.

34. Kiểm soátđặc biệt là việc đặt một đội nhóm chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếpcủa bank Nhà nước theo dụng cụ tại Mục 1 Chương VIII của phép tắc này.

35. Phương pháp cơ cấulại tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng (sau đây hotline là phương áncơ cấu lại) là một trong những phương án sau đây:

a) phương án phục hồi;

b) phương án sáp nhập,hợp nhất, chuyển nhượng toàn thể cổ phần, phần vốn góp;

c) phương án giải thể;

d) giải pháp chuyểngiao bắt buộc;

đ) phương pháp phá sản.

36. Giải pháp phụchồi là phương án áp dụng các biện pháp để tổchức tín dụng thanh toán được kiểm soát quan trọng tự tự khắc phục triệu chứng dẫn đến tổ chứctín dụng này được đặt vào điều hành và kiểm soát đặc biệt.

37. Phương án sápnhập, vừa lòng nhất,chuyển nhượng toàn thể cổphần, phần vốngóp là phương án vận dụng khi có tổ chức triển khai tín dụng thừa nhận sáp nhập,hợp nhất,có nhà chi tiêu nhận gửi nhượng cục bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức triển khai tíndụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

38. Giải pháp chuyểngiao cần là cách thực hiện chủ sở hữu, member góp vốn, cổ đông của ngânhàng dịch vụ thương mại được kiểm soát đặc trưng phải đưa giao toàn thể cổ phần, phầnvốn góp cho mặt nhận đưa giao.

39. Bên nhận chuyểngiao là tổ chức tín dụng vào nước, tổ chức triển khai tín dụng nước ngoài, công ty đầutư khác có đề nghị được nhận chuyển giao bắt buộc cùng được phòng ban nhà nước cóthẩm quyền ra quyết định được nhận chuyển giao bắt buộc.

40. Tổ chức triển khai tíndụng hỗ trợlà tổ chức triển khai tín dụng được chỉ định tham gia cai quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗtrợ tổ chức triển khai và buổi giao lưu của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.”

3. Sửađổi, bổ sung cập nhật điểm b khoản 1 Điều 28 như sau:

“b) tổ chức triển khai tín dụngbị chia, tách, sáp nhập, đúng theo nhất, giải thể, phá sản, đưa đổi bề ngoài pháplý;”

4. Sửađổi, bổ sung các điểm c, đ, e với g khoản1, khoản 2 cùng khoản 3 Điều 29 như sau:

“c) Địa điểm đặt trụsở trụ sở của tổ chức triển khai tín dụng;”

“đ) download bán, chuyểnnhượng phần vốn góp của công ty sở hữu; download bán, chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp củathành viên góp vốn; cài bán, đưa nhượng cổ phần của người đóng cổ phần lớn; cài bán,chuyển nhượng cp dẫn cho cổ đông bự thành người đóng cổ phần thường với ngược lại.

Trường hợp sở hữu bán,chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức tín dụng là công ty trọng trách hữu hạn,bên mua, nhận chuyển nhượng ủy quyền phải đáp ứng nhu cầu điều kiện so với chủ sở hữu, thànhviên góp vốn theo cách thức tại những điều 20, 70 và 71 của phương pháp này;

e) Tạm hoàn thành hoạt độngkinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường đúng theo tạm kết thúc hoạt động vì chưng sựkiện bất khả kháng;

g) Niêm yết cổ phiếutrên thị trường chứng khoán nước ngoài.”

“2.Hồ sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục chấp thuận biến đổi quy định trên khoản 1 Điều này vàviệc sửa đổi, bổ sung Giấy phép được triển khai theo nguyên tắc của bank Nhànước.

3.Việc thay đổi mức vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốncủa quỹ tín dụng thanh toán nhân dân được triển khai theo công cụ của bank Nhà nước.”

5. Sửađổi, bổ sung cập nhật điểm a khoản 4 Điều 29 như sau:

“a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điềulệ của tổ chức tín dụng cân xứng với biến đổi đã được chấp thuận;”

6. Bổsung điểm h vào khoản 1 Điều 33 như sau:

“h) tín đồ phải chịutrách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn mang lại việc tổ chức triển khai tín dụng, bỏ ra nhánhngân hàng quốc tế bị xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong lĩnh vực tiền tệ vàngân mặt hàng ở size phạt tiền tối đa đối cùng với hành vi vi phạm quy định về giấyphép, cai quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, sở hữu cổ phần, cấp tín dụng,mua trái khoán doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn an toàntheo vẻ ngoài của điều khoản về xử lý vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề tiền tệvà ngân hàng.”

7. Sửađổi, bổ sung cập nhật khoản 3 và bổ sung cập nhật khoản 4 vào Điều 34 như sau:

“3. Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổchức tín dụng không được đồng thời là member Hội đồng quản ngại trị, thành viênHội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát điều hành của tổ chức triển khai tín dụng khác, trừtrường hợp tổ chức đó là doanh nghiệp con của tổ chức triển khai tín dụng. Phó Tổng giám đốc(Phó giám đốc) và những chức danh tương đương của tổ chức tín dụng không được đồngthời là tgđ (Giám đốc), Phó Tổnggiám đốc (Phó giám đốc) hoặc những chức danh tương đương của người tiêu dùng khác.

4. Quản trị Hội đồngquản trị, chủ tịch Hội đồng thành viên, tgđ (Giám đốc) của tổ chứctín dụng không được mặt khác là quản trị Hội đồng quản lí trị, thành viên Hội đồngquản trị, chủ tịch Hội đồng thành viên, member Hội đồng thành viên, chủ tịchcông ty, tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc những chứcdanh tương đương của người tiêu dùng khác.”

8. Bổsung khoản 4 vào Điều 39 như sau:

“4. Tổ chức tín dụngphải thông tin bằng văn bạn dạng cho bank Nhà nước những thông tin luật pháp tại khoản1 Điều này vào thời hạn 07 ngày làm cho việc, kể từ ngày tổ chức triển khai tín dụng thừa nhận đượcthông tin công khai minh bạch theo khí cụ tại khoản 2 Điều này.”

9. Bổsung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều45 như sau:

“2a. Vấp ngã nhiệm, miễnnhiệm, kỷ luật, đình chỉ và đưa ra quyết định mức lương, ích lợi khác so với các chứcdanh thuộc thành phần kiểmtoán nội bộ.”

10.Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm c và bổ sung điểmd vào khoản 1 Điều 50 như sau:

“c) Có bởi đại họctrở lên;

d) Có ít nhất 03 nămlà tín đồ quản lý, người quản lý điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có tối thiểu 05 nămlà người quản lý, người điều hành quản lý của doanh nghiệp chuyển động trong ngành tàichính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của người sử dụng khác bao gồm vốn công ty sở hữutối thiểu bằng mức vốn pháp định so với loại hình tổ chức tín dụng tương ứnghoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại thành phần nghiệp vụ về tài chính,ngân hàng, kế toán, kiểm toán.”

11.Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 50như sau:

“d) Có tối thiểu 05 nămlà người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó tgđ (Phó giám đốc) doanh nghiệp gồm vốn chủ cài đặt tốithiểu bởi mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương xứng và cóít độc nhất 05 năm thao tác làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán,kiểm toán hoặc có ít nhất 10 năm thao tác làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính,ngân hàng, kế toán, kiểm toán;”

12.Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 52 như sau:

“6. Tổ chức tín dụngcổ phần phải có tối thiểu 100 cổ đông và ko hạn chế con số tối đa, trừngân hàng thương mại dịch vụ được kiểm soát quan trọng đang tiến hành phương án chuyểngiao đề nghị quy định tại Mục 1đ ChươngVIII của giải pháp này.”

13.Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 54như sau:

“c) chịu trách nhiệmtrước pháp luật về tính hòa hợp pháp của nguồn chi phí góp, mua, nhận ủy quyền cổphần tại tổ chức triển khai tín dụng; ko sử dụng nguồn ngân sách do tổ chức triển khai tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng đểmua, nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, thiết lập cổphần của tổ chức triển khai tín dụng bên dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới phần đa hình thức,trừ trường phù hợp ủy thác theo vẻ ngoài của pháp luật;”

14.Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm a khoản 2 và khoản3 Điều 55 như sau:

“a) Sở hữu cổ phần tạitổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát đặc trưng theo phương án tổ chức cơ cấu lại được cấp cóthẩm quyền phê duyệt; sở hữu cp của tổ chức triển khai tín dụng tại công ty con, côngty liên kết quy định trên khoản 2 với khoản 3 Điều 103,khoản 3 Điều 110 của phương pháp này;”

“3. Người đóng cổ phần và ngườicó liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cp vượt quá 20% vốn điều lệcủa một đội chức tín dụng, trừ ngôi trường hợp phương pháp tại những điểm a, b với c khoản2 Điều này. Cổ đông to của một tổ chức tín dụng và tín đồ có tương quan của cổđông kia không được sở hữu cổ phần từ 5% trở lên trên vốn điều lệ của một đội chức tíndụng khác.”

15.Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm c khoản 2 Điều 56như sau:

“c) member Hội đồngquản trị, thành viên Ban kiểm soát, tgđ (Giám đốc) chuyển nhượng cổphần mang đến nhà đầu tư chi tiêu khác nhằm mục đích thực hiện nay phương án tổ chức cơ cấu lại đã được cấp tất cả thẩmquyền phê duyệt.”

16.Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 63 như sau:

“5. Xẻ nhiệm, miễnnhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, tác dụng khác so với các chứcdanh tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổnggiám đốc (Phó giám đốc), kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng quản ngại trị và fan quảnlý, người điều hành khác theo luật nội bộ của Hội đồng cai quản trị.”

17.Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 75 như sau:

“2. Chủ tịch và thànhviên khác của Hội đồng quản ngại trị, trưởng phòng ban và thành viên không giống của Ban kiểmsoát, tổng giám đốc (Giám đốc) của bank hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dânphải đáp ứng tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, thông hiểu vềhoạt động ngân hàng theo giải pháp của ngân hàng Nhà nước và yêu cầu thuộc danhsách đã được bank Nhà nước chấp thuận.

Ngânhàng công ty nước quy định ví dụ thủ tục, hồ nước sơ đồng ý danh sách dự loài kiến việcbầu, xẻ nhiệm những chức danh hình thức tại khoản này.”

18.Sửa đổi nhiều từ “phải được đăng ký tại” thành “phải gửi” tạikhoản 3 Điều 31 cùng khoản 2 Điều 77; sửa đổi nhiều từ “quản lýtài sản bảo đảm” thành “quản lý nợ và khai thác tài sản” trên khoản3 Điều 103 cùng khoản 3 Điều 110.

19.Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2, khoản 6 vàbổ sung khoản 7 vào Điều 126 nhưsau:

“2. Phương pháp tại khoản1 Điều này không áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân cùng trường hợp cấp cho tín dụngdưới hiệ tượng phát hành thẻ tín dụngcho cá nhân.

Hạn nấc thẻ tín dụngđối với cá thể quy định tại khoản 1 Điều này được tiến hành theo mức sử dụng củaNgân hàng bên nước.”

“6. Tổ chức triển khai tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế không được cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phầncủa tổ chức triển khai tín dụng.

7. Vấn đề cấp tín dụngquy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này bao hàm cả hoạt động mua, đầutư vào trái khoán doanh nghiệp.”

20.Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm b khoản 1, bổsung khoản 5 vào Điều 127 nhưsau:

“b) kế toán trưởng củatổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản trị và thành viên khác củaHội đồng quản ngại trị, trưởng phòng ban và thành viên không giống của Ban kiểm soát, Giám đốc,Phó người đứng đầu và những chức danh tương đương của quỹ tín dụng thanh toán nhân dân;”

“5. Tổng vốn dư nợ cấptín dụng chế độ tại khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức mua, đầu tư vào tráiphiếu bởi các đối tượng người sử dụng quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều này pháthành; tổng mức dư nợ cấp tín dụng thanh toán quy định tại khoản 4 Điều này bao gồm cả tổngmức mua, chi tiêu vào trái phiếu vày các đối tượng người dùng quy định tại điểm e khoản 1 Điềunày vạc hành.”

21.Sửa đổi, bổ sung cập nhật các khoản 4, 5 và7 Điều 128 như sau:

“4. Nấc dư nợ cấp tíndụng pháp luật tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này bao hàm cả tổng giá trị mua, đầu tưvào trái phiếu bởi vì khách hàng, người dân có liên quan của công ty đó phát hành.

5. Số lượng giới hạn và điềukiện cấp tín dụng thanh toán để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp của tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế do Ngânhàng nhà nước quy định.”

“7. Ngôi trường hợp đặc biệt,để tiến hành nhiệm vụ tài chính - xóm hội mà khả năng hợp vốn của những tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu của một kháchhàng thì Thủ tướng chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt quá các giớihạn chế độ tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này so với từng trường hợp núm thể.

Thủtướng cơ quan chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận nút cấptín dụng về tối đa thừa quá những giới hạn chính sách tại khoản 1 và khoản 2 Điềunày.”

22.Bổ sung khoản 6 vào Điều 129 như sau:

“6. Nút góp vốn, muacổ phần nguyên lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều này không bao hàm mức góp vốn, muacổ phần của công ty làm chủ quỹ là doanh nghiệp con, công ty liên kết của ngân hàngthương mại, doanh nghiệp tài chính vào trong 1 doanh nghiệp từ những quỹ do doanh nghiệp đó quảnlý.”

23.Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 130như sau:

“e) tỷ lệ mua, đầu tưtrái phiếu chủ yếu phủ, trái phiếu được cơ quan chỉ đạo của chính phủ bảo lãnh.”

24.Bãi bỏ khoản 5 Điều 130.

25.Bổ sung Điều 130a vào sau cùng Điều 130như sau:

“Điều130a. Áp dụng can thiệp sớm so với tổ chức tín dụng, bỏ ra nhánh bank nướcngoài

1. Ngân hàng Nhà nướcxem xét áp dụng can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng lâm vào một trong những trong cáctrường hợp dưới đây nhưng chưa được đặt vào kiểm soát quan trọng theo khí cụ tạiĐiều 145 của phương pháp này:

a) Không gia hạn đượctỷ lệ kĩ năng chi trả vẻ ngoài tại điểm a khoản 1 Điều 130 của điều khoản này trongthời gian 03 mon liên tục;

b) Không bảo trì đượctỷ lệ bình an vốn dụng cụ tại điểm b khoản 1 Điều 130 của chế độ này trong thờigian 06 tháng liên tục;

c) Xếp hạng bên dưới mứctrung bình theo cơ chế của bank Nhà nước.

2. Bank Nhà nướcxem xét áp dụng can thiệp sớm so với chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi thuộcmột trong số trường hợp giải pháp tại những điểm a, b với c khoản 1 Điều này.

3. Vào thời hạn 30ngày, kể từ ngày nhận được văn bản áp dụng can thiệp nhanh chóng của bank Nhà nước,tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế phải report Ngân hàng đơn vị nướcthực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng quy định tại khoản 1 Điềunày và tổ chức triển khai triển khai thực hiện. Bank Nhà nước gồm văn bạn dạng yêu mong tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế điều chỉnh phương án khắc phục nếuxét thấy cần thiết.

Thời hạn thực hiệnphương án khắc phục buổi tối đa là 01 năm, kể từ ngày có văn phiên bản áp dụng can thiệp sớmcủa bank Nhà nước.

4. Phương án khắc phụcbao tất cả một hoặc một vài biện pháp sau đây:

a) Thu bé nội dung,phạm vi hoạt động, hạn chế các giao dịch lớn;

b) Tăng vốn điều lệ,vốn được cấp; tăng cường nắm giữ gia sản có tính thanh toán cao; bán, chuyểnnhượng tài sản và tiến hành các giải pháp khác để đáp ứng nhu cầu yêu cầu bảo đảm antoàn trong chuyển động ngân hàng;

c) tinh giảm chi trả cổtức, phân phối lợi nhuận;

d) cắt giảm chi phíhoạt động, chi tiêu quản lý; hạn chếtrả thù lao, lương, thưởng so với người quản ngại lý, tín đồ điều hành;

đ) tăng cường quản trịrủi ro; tổ chức triển khai lại cỗ máy quản lý, cắt giảm nhân sự;

e) các biện pháp kháctheo luật pháp của pháp luật.

5. Trường hòa hợp tổ chứctín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không sản xuất được cách thực hiện khắc phụctheo luật tại khoản 3 Điều này hoặc hếtthời hạn triển khai phương án mà lại không hạn chế và khắc phục được tình trạng qui định tại khoản1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ rủi ro, ngân hàng Nhà nước yêu ước tổchức tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế thực hiện một hoặc một số biệnpháp phép tắc tại khoản 4 Điều này.

6. Bank Nhà nướccó văn phiên bản chấm xong xuôi áp dụng can thiệp sớm sau khoản thời gian tổ chức tín dụng, chi nhánhngân hàng quốc tế khắc phục được tình trạng chính sách tại khoản 1 Điều này hoặckhi tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt.

7. Bank Nhà nướcquy định chi tiết Điều này.”

26.Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 141 như sau;

“c) đổi khác tên chinhánh của tổ chức triển khai tín dụng; tạm ngừng hoạt động sale dưới 05 ngày làm cho việc;niêm yết cp trên thị phần chứng khoán vào nước.”

27.Sửa đổi, bổ sung Mục 1 Chương VIII như sau:

“Mục 1.KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 145. Trường hợpđặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt

1. Tổ chức triển khai tín dụngđược để mắt tới đặt vào kiểm soát đặc trưng khi lâm vào trong 1 trong những trường hợpsau đây:

a) Mất, có nguy cơ mấtkhả năng chi trả hoặc mất, có nguy cơ tiềm ẩn mất kĩ năng thanh toán theo qui định củaNgân hàng công ty nước;

b) Số lỗ lũy kế của tổchức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trongbáo cáo tài bao gồm đã được kiểm toán gần nhất;

c) Không gia hạn đượctỷ lệ bình an vốn qui định tại điểm b khoản 1 Điều 130 của nguyên tắc này trong thờigian 12 tháng tiếp tục hoặc tỷ lệ bình yên vốn thấp hơn 4% trong thời hạn 06tháng liên tục;

d) xếp thứ hạng yếu kémtrong 02 năm liên tục theo nguyên tắc của ngân hàng Nhà nước.

2. Khi có nguy cơ tiềm ẩn mấtkhả năng đưa ra trả, nguy hại mất kĩ năng thanh toán, tổ chức tín dụng đề nghị kịp thờibáo cáo bank Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp sẽ áp dụng,các giải pháp dự kiến vận dụng để hạn chế và những đề xuất, đề nghị với Ngânhàng nhà nước.

Điều 145a. Quyết địnhđặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt

1. Ngân hàng Nhà nướcxem xét, quyết định đặt tổ chức triển khai tín dụng thuộc trường hợp nguyên lý tại khoản 1 Điều145 của hiện tượng này vào kiểm soát đặc biệt và ra đời Ban kiểm soát quan trọng đặc biệt đểkiểm soát hoạt động vui chơi của tổ chức tín dụng thanh toán đó.

2. Ngân hàng Nhà nướcquy định những nội dung sau đây:

a) bề ngoài kiểmsoát sệt biệt, thời hạn kiểm soát điều hành đặc biệt, gia hạn thời hạn kiểm soát và điều hành đặc biệt,chấm dứt kiểm soát sệt biệt, chào làng thông tinvề việc kiểm soát đặc biệt quan trọng tổ chức tín dụng;

b) Thành phần, số lượng,cơ cấu, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát đặc biệt tương xứng với bề ngoài kiểmsoát quan trọng đặc biệt và thực trạng của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

3. Tính từ lúc ngày Ngânhàng đơn vị nước đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát điều hành đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoảncho vay tái cung cấp vốn của bank Nhà nước đối với tổ chức tín dụng thanh toán đó đượcchuyển thành dư nợ giải ngân cho vay đặc biệt.

Điều 145b. Chấm dứtkiểm soát đặc biệt

Ngân hàng nhà nướcxem xét, quyết định hoàn thành kiểm soát quan trọng đặc biệt đối với tổ chức tín dụng đượckiểm soát quan trọng đặc biệt thuộc một trong các trường đúng theo sau đây:

1. Tổ chức triển khai tín dụngđược kiểm soát quan trọng khắc phục được tình trạng dẫn đến tổ chức triển khai tín dụng đóđược đặt vào kiểm soát đặc biệt và tuân thủ các xác suất bảo đảm bình an quy địnhtại Điều 130 của cơ chế này;

2. Trong thời hạn kiểmsoát đặc biệt, tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng được sáp nhập, vừa lòng nhấtvào tổ chức triển khai tín dụng không giống hoặc bị giải thể;

3. Sau thời điểm Thẩm phánchỉ định quản tài viên hoặc công ty lớn quản lý, thanh lý tài sản để tiến hànhthủ tục phá sản tổ chức tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt.

Điều 146. Thmquyền quyết định tổ chức cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt

1. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ có thẩmquyền sau đây:

a) đưa ra quyết định chủtrương tổ chức cơ cấu lại theo cách thực hiện giải thể, chuyển giao bắt buộc, vỡ nợ tổ chứctín dụng được kiểm soát đặc biệt;

b) Phê chuẩn y phươngán chuyển giao bắt buộc, phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt;

c) ra quyết định áp dụngbiện pháp quan trọng đặc biệt nhằm bảođảm bình an hệ thống tổ chức triển khai tín dụng, đơn chiếc tự, bình yên xã hội khi xử lý tổ chứctín dụng được kiểm soát đặc biệt và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp ngay sát nhất.

2. Thủ tướng thiết yếu phủcó thẩm quyền sau đây:

a) đưa ra quyết định chủtrương cơ cấu tổ chức lại theo phương pháp phục hồi, sáp nhập, vừa lòng nhất, đưa nhượngtoàn bộ cổ phần, phần vốn góp so với ngân sản phẩm thương mại, ngân hàng hợp tácxã, doanh nghiệp tài thiết yếu được kiểm soát đặc biệt;

b) Phê để mắt phươngán phục hồi, sáp nhập, hợp nhất, đưa nhượng cục bộ cổ phần, phần vốn góp đốivới ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, doanh nghiệp tài chủ yếu được kiểmsoát quánh biệt;

c) quyết định việccho vay quan trọng đặc biệt của ngân hàng Nhà nước với lãi suất vay ưu đãi tới mức 0% đối vớitổ chức tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc biệt.

3. Ngân hàng Nhà nướccó thẩm quyền sau đây:

a) đưa ra quyết định chủtrương cơ cấu lại theo phương pháp phục hồi, sáp nhập, hòa hợp nhất, chuyển nhượngtoàn cỗ phần vốn góp đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổchức tài chủ yếu vi mô;

b) Phê coi ngó phươngán phục hồi, sáp nhập, thích hợp nhất, gửi nhượng toàn thể phần vốn góp so với quỹtín dụng nhân dân, tổ chức triển khai tài chủ yếu vi mô, trừtrường hợp đưa ra quyết định việc mang đến vay đặc trưng quy định tại điểm c khoản 2 Điềunày;

c) ra quyết định việc Bảohiểm tiền gửi việt nam mua trái phiếu lâu năm của tổ chức triển khai tín dụng hỗ trợ.

Điều 146a. Nhiệm vụ,quyền hạn của ngân hàng Nhà nước so với tổ chức tín dụng được kimsoát sệt biệt

1. Xử lý đề xuất củaBan kiểm soát quan trọng đặc biệt quy định trên Điều 146b của luật này.

2. Quyết định áp dụngmột hoặc một trong những biện pháp hỗ trợ quy định tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều 148b của Luậtnày trước lúc phương án cơ cấu tổ chức lại được phê duyệt, trừ ngôi trường hợp đưa ra quyết định việccho vay đặc biệt quy định trên điểm c khoản 2 Điều 146 của phép tắc này.

3. Chỉ định và hướng dẫn Chủ tịchvà thành viên không giống của Hội đồng quản ngại trị, quản trị và thành viên khác của Hội đồngthành viên, trưởng ban và thành viên không giống của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổchức tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc biệt.

4. Quyết định, điềuchỉnh nội dung, phạm vi hoạt động, mạng lướihoạt rượu cồn của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

5. Ra quyết định khôngáp dụng các biện pháp phục hồi năng lực thanh toán hoặc chấmdứt áp dụng những biện pháp hồi phục khảnăng thanh toán đối với tổ chức tín dụng thực hiện phương án phá sản sẽ đượcphê duyệt.

6. Quyết định việccho vay đặc biệt quan trọng của bank Nhà nước theo nguyên lý tại điểm a khoản 1 Điều146d của phương tiện này, trừ trường hợp ra quyết định việc mang lại vay đặc biệt quan trọng quy định tạiđiểm c khoản 2 Điều 146 của vẻ ngoài này.

7. Yêu cầu chủ sở hữu,thành viên góp vốn, người đóng cổ phần của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt:

a) report việc sử dụngcổ phiếu, phần vốn góp;

b) không được chuyểnnhượng cổ phiếu, phần vốn góp;

c) ko được sử dụngcổ phiếu, phần vốn góp để triển khai tài sản bảo đảm.

8. Nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo luật pháp của phương pháp này.

Điều 146b. Nhiệm vụ,quyền hạn của Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt

1. Lãnh đạo Hội đồngquản trị, Hội đồng thành viên, tgđ (Giám đốc) của tổ chức tín dụng đượckiểm soát quan trọng đặc biệt thực hiện các nội dung sau đây:

a) thanh tra rà soát và điều chỉnhcơ cấu tổ chức, mạng lưới, chuyển động kinh doanh, tập trung thu hồi nợ xấu, xửlý tài sản bảo đảm;

b) cắt giảm đưa ra phí,bao tất cả cả việc cắt bớt lãi suất của những khoản chi phí gửi, trái phiếu tất cả lãi suấtcao, tiền thuê của các hợp đồng thuêtài sản, thuê mua tài sản có tiền mướn cao.

2. Chỉ huy tổ chứctín dụng được kiểm soát quan trọng xây dựng, triển khai phương án tổ chức cơ cấu lại theoquy định của cách thức này.

3. Trợ thì đình chỉ mộthoặc một số chuyển động kinh doanh của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nếucác vận động này hoàn toàn có thể gia tăng khủng hoảng rủi ro cho tổ chức triển khai tín dụng kia hoặc không phùhợp cùng với phương án tổ chức cơ cấu lại đã có phê duyệt.

4. Đình chỉ, trợ thời đìnhchỉ quyền cai quản trị, điều hành, kiểm soát điều hành tổ chức tín dụng và kiến nghị Ngânhàng đơn vị nước chỉ định người thay thế sửa chữa Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lí trị,Chủ tịch, member Hội đồng thành viên, Trưởng ban, member Ban kiểm soát,Tổng người có quyền lực cao (Giám đốc), Phó tgđ (Phó giám đốc) và các chức danhtương đương của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

5. Yêu mong Hội đồngquản trị, Hội đồng thành viên, tổng giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm, đình chỉcông tác so với người bao gồm hành vi vi phi pháp luật, ko chấp hành phương áncơ cấu lại đã có phê duyệt, không chấp hành chỉ huy của Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt.

6. đề xuất Ngânhàng bên nước quyết định: rứa đổihình thức kiểm soát điều hành đặc biệt, gia hạn hoặc dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt;cho vay đặc biệt, gia hạn thời hạn cho vay đặc biệt, thu nợ khoản vay sệt biệt;thanh lý tài sản, tịch thu Giấy phép của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt.

7. Nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo luật pháp của điều khoản này.

Điều 146c. Trách nhiệmcủa tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổđông, Hội đồng quản ngại trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc(Giám đốc) của tổ chức triển khai tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt

1.Tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát đặc biệt, công ty sở hữu, member góp vốn, cổđông của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt có nhiệm vụ sau đây:

a) xây cất phương áncơ cấu lại theo yêu cầu của Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt;

b) triển khai chủtrương, phương án cơ cấu tổ chức lại đã được cấp bao gồm thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

c) triển khai quyết định,yêu ước của bank Nhà nước luật tại Điều 146a của vẻ ngoài này;

d) thực hiện quyết định,yêu ước của Ban kiểm soát đặc biệt quan trọng quy định tại Điều 146b của nguyên tắc này.

2. Hội đồng quản ngại trị,Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụngđược kiểm soát quan trọng đặc biệt có trách nhiệm sau đây:

a) thực hiện tráchnhiệm biện pháp tại khoản 1 Điều này;

b) quản ngại trị, kiểmsoát, điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, bảo đảm an ninh tàisản của tổ chức triển khai tín dụng.

Điều 146d. Khoản vayđặc biệt

1. Tổ chức triển khai tín dụngđược kiểm soát đặc biệt quan trọng được vay đặc biệt của bank Nhà nước, bảo đảm tiềngửi Việt Nam, bank Hợp tác xã việt nam và những tổ chức tín dụng khác trongtrường hợp sau đây:

a) Để hỗ trợ thanh khoảnkhi tổ chức triển khai tín dụng có nguy cơ tiềm ẩn mất kĩ năng chi trả hoặc rơi vào tình trạng mấtkhả năng đưa ra trả, đe dọa sự định hình của khối hệ thống trong thời hạn tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt, bao hàm cả ngôi trường hợp tổ chức triển khai tín dụng sẽ thực hiệnphương án tổ chức cơ cấu lại đã có được phê duyệt;

b) Để cung ứng phục hồitheo cách thực hiện phục hồi, phương án chuyển nhượng bàn giao bắt buộc đã có được phê duyệt.

Xem thêm: Hình Ảnh Nhà 3 Tầng Đẹp Ngất Ngây Và Hiện Đại Chi Phí Tối Ưu

2.Khoản vay quan trọng được ưu tiên hoàn lại trước tất cả các khoản nợ khác, nhắc cảcác khoản nợ tài năng sản đảm bảo của tổ chức tín dụng vào trường phù hợp sau đây:

a) lúc đến hạn trả nợ,trừ trường thích hợp trong thời gian phương án cơ cấu tổ chức lại chưa được phê phê duyệt hoặctrường hợp thay đổi phương án cơ cấu lại nhưng chưa được phê duyệt;

b) khi giải thể, phásản tổ chức triển khai tín dụng.

3.Ngân hàng công ty nước quy định cụ thể việc đến vay quan trọng đặc biệt đối với tổ chức tíndụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

Điều 146đ. Quản ngại trị, điềuhành với hot độngcủa tổ chức tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt

1. Nội dung, phạm vihoạt hễ của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc trưng do bank Nhà nước quyếtđịnh, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 146b của dụng cụ này.

2. Trong thời hạn kiểmsoát đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng không phải tuân hành quyđịnh tại các điều 128, 130, 131 và 140 của lý lẽ này mà triển khai theo quyết địnhcủa bank Nhà nước so với từng ngôi trường hợpcụ thể; trường hòa hợp số tiền phải trích lập dự phòng rủi ro to hơn chênh lệchthu đưa ra từ tác dụng kinh doanh hằng năm(chưa bao gồm số tiền dự phòng rủi ro vẫn tạm trích trong năm) thì mức trích lậpdự phòng khủng hoảng rủi ro tối thiểu bằng mức chênh lệch thu chi.

3. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt không phải triển khai dự trữ bắt buộc.

4. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt quan trọng được miễn nộp phí bảo đảm tiềngửi, giá tiền tham gia Quỹ bảo đảm bình an hệ thốngquỹ tín dụng nhân dân.

5. Câu hỏi tổchức Đại hội đồng cổ đông, ra mắt thông tin của tổ chức triển khai tín dụng được kiểmsoát đặc biệt được thực hiện theo yêu cầu của ngân hàng Nhà nước phù hợp với mụctiêu bảo đảm bình yên hệ thống tổ chức tín dụng.

6. Con số thànhviên, nhiệm kỳ Hội đồng cai quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát điều hành của tổ chứctín dụng được kiểm soát đặc biệt do ngân hàng Nhà nước quyết định tương xứng vớithực trạng buổi giao lưu của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Trường vừa lòng Hội đồngquản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát điều hành của tổ chức tín dụng hết nhiệm kỳmà tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng chưa bầu, chỉ định Hội đồng quản ngại trị,Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ bắt đầu thì Hội đồng quản lí trị, Hội đồngthành viên, Ban điều hành và kiểm soát hiện tại liên tiếp thực hiện bài toán quản trị, kiểm soáttổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.”

28.Bổ sung các mục 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ cùng 1e vào sau Mục 1 Chương VIII như sau:

“Mục 1a.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CƠ CẤU LẠI TCHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 147. Đánh giá chỉ tổngthể hoàn cảnh tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành đặc biệt

1. Ban kiểm soát và điều hành đặcbiệt yêu thương cầu tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng thuê tổ chức triển khai kiểm toán độclập rà soát soát, đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của vốn điềulệ và các quỹ dự trữ với các nội dung ví dụ theo yêucầu của Ban kiểm soát đặc biệt. Bài toán thuê tổ chức kiểm toán hòa bình phải hoànthành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bao gồm quyết định thành lập Ban kiểm soátđặc biệt.

Trường thích hợp tổ chứctín dụng được kiểm soát đặc trưng không kết thúc việc thuê tổ chức kiểm toán độclập vào thời hạn quy định, Ban kiểm soát quan trọng chỉ định tổ chức kiểm toánđộc lập.

2. Vào thời hạn 04tháng, tính từ lúc ngày bao gồm quyết định thành lập Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt, tổ chức tín dụngđược kiểm soát quan trọng đặc biệt phải chấm dứt và gởi Ban điều hành và kiểm soát đặcbiệt kết quả tự review tổng thể thực trạng của tổ chức triển khai tín dụng đó và đề xuấtchủ trương tổ chức cơ cấu lại tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

3. Vào thời hạn 05tháng, tính từ lúc ngày có quyết định thành lập Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt, Ban kiểm soátđặc biệt kết thúc việc nhận xét tổngthể thực trạng tổ chức tín dụng thanh toán được kiểmsoát đặc biệt, kể cả trong ngôi trường hợp tổ chức triển khai tín dụng không hoàn thành việc tựđánh giá chỉ theo điều khoản tại khoản 2 Điều này.

4. Việc đánh giá tổngthể hoàn cảnh của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt quy định trên khoản2 với khoản 3 Điều này, trừ quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, phải địa thế căn cứ vào báo cáo của tổchức kiểm toán tự do quy định trên khoản 1 Điều này.

5. Văn bản đánh giátổng thể thực trạng tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát đặc trưng do Ban điều hành và kiểm soát đặcbiệt đưa ra quyết định nhưng phải bao hàm các nội dung buổi tối thiểu sau đây:

a) tình hình tàichính, giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ;

b) thực trạng về tổchức, quản lí trị, điều hành, hệ thống công nghệ thông tin;

c) yếu tố hoàn cảnh về hoạtđộng, kinh doanh.

6. Chi phí thuê tổ chứckiểm toán tự do và các giá cả khác liên quan đến đánh giá tổng thể thực trạngtổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát quan trọng đặc biệt do tổ chức tín dụng được điều hành và kiểm soát đặcbiệt chi trả với được hạch toán vào chi phí của tổ chức tín dụng đó.

Điều 147a. Đề xuất vàquyết định nhà trương tổ chức cơ cấu lại tổ chức tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt

1. Trên đại lý đánhgiá tổng thể yếu tố hoàn cảnh tổ chức tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt, Ban kiểm soátđặc biệt lời khuyên với Ngân hàngNhà nước công ty trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

2. Trong thời hạn 60ngày, tính từ lúc ngày nhấn được khuyến cáo của Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt, bank Nhà nướcxem xét, quyết định hoặc trình chính phủ, Thủ tướng cơ quan chính phủ xem xét, quyết địnhchủ trương cơ cấu tổ chức lại tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyềnquy định trên Điều 146 của biện pháp này.

3. Vào thời hạn 30ngày, tính từ lúc ngày nhấn được ý kiến đề nghị của ngân hàng Nhà nước, chính phủ, Thủ tướngChính bao phủ xem xét, ra quyết định chủ trương cơ cấu lại tổ chức triển khai tín dụng được kiểmsoát đặc trưng theo thẩm quyền lý lẽ tại Điều 146 của phương pháp này.

Mục 1b.PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI TCHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂMSOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 148. Tạo vàphê duyệt giải pháp phục hồi

1. Vào thời hạn 60ngày, tính từ lúc ngày thừa nhận được quyết định chủ trương cơ cấu tổ chức lại theo phương án phụchồi, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặcbiệt phải xong việc thiết kế và trình Ban kiểm soát đặc biệt phương án phụchồi.

2. Trong thời hạn 30ngày, tính từ lúc ngày nhận được phương án hồi phục của tổ chức tín dụng được kiểmsoát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt quan trọng đánh giá, báo cáo Ngân hàng công ty nước vềtính khả thi của giải pháp phục hồi.

Đối với cách thực hiện phụchồi quỹ tín dụng nhân dân, Ban kiểm soát quan trọng phối hợp với Bảo hiểm chi phí gửiViệt Nam, ngân hàng Hợp tác buôn bản Việt Nam đánh giá tính khả thi của phương án; đốivới phương án hồi phục tổ chức tài chính vi mô, công ty tài chính, Ban kiểmsoát đặc trưng phối hợp với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam review tính khả thi củaphương án.

3. Vào thời hạn 60ngày, tính từ lúc ngày nhận ra báo cáo, phương án hồi sinh do Ban kiểm soát và điều hành đặc biệttrình, ngân hàng Nhà nước xem xét, phê phê chuẩn hoặc trình Thủ tướng cơ quan chính phủ phêduyệt phương án phục hồi theo thẩm quyền nguyên lý tại Điều 146 của qui định này.

4. Trường đúng theo tổ chứctín dụng được kiểm soát đặc biệt không xong việc xây dựng phương pháp phụchồi theo phương pháp tại khoản 1 Điều này hoặcphương án hồi sinh không được cấp gồm thẩm quyền phê cẩn thận theo cách thức tại khoản3 Điều này thì ngân hàng Nhà nước coi xét, đưa ra quyết định hoặc trình chính phủ, Thủtướng bao gồm phủ quyết định chủ trương sáp nhập, vừa lòng nhất, chuyển nhượng toàn bộcổ phần, phần vốn góp, giải thể, bàn giao bắt buộchoặc phá sản tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng theo thẩm quyền quy địnhtại Điều 146 của quy định này.

Điều 148a. Nội dungphương án phục hồi

1. Phương pháp phục hồibao gồm các nội dung buổi tối thiểu sau đây:

a) cách thực hiện tăng vốnđiều lệ cùng thời hạn triển khai phương án tăng vốn điều lệ trong số trường hợp:giá trị thực của vốn điều lệ thấp hơn vốnpháp định; tỷ lệ bình yên vốn dưới mức dụng cụ của bank Nhà nước; theo yêucầu của bank Nhà nước để bảo đảm an ninh hoạt động của tổ chức triển khai tín dụng;

b) phương án hoạt độngkinh doanh trong quy trình phục hồi;

c) Phương án tổ chức cơ cấu tổchức, quản trị, điều hành;

d) giải pháp xử lý tồntại, yếu nhát về tài chính, nợ xấu, tài sản bảo đảm an toàn và những biện pháp khắc phụccác vi phạm pháp luật;

đ) Phương án đưa ra trảtheo lộ trình đối với tiền gửi của doanh nghiệp là pháp nhân, tiền gửi, chi phí vaycủa tổ chức triển khai tín dụng khác; cách thực hiện xử lý khoản vay đặc biệt quan trọng đã vay, bao hàm cảkhoản vay đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 145a của luật pháp này;

e) biện pháp hỗ trợquy định trên Điều 148b của phương tiện này bắt buộc áp dụng;

g) Lộ trình, thời hạnthực hiện giải pháp phục hồi.

2. Trường vừa lòng Ngânhàng nhà nước dự con kiến chỉ định tổ chức triển khai tín dụng hỗ trợ, ngoài những nội dung quyđịnh trên khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng phối đúng theo vớitổ chức tín dụng thanh toán hỗ trợ bổ sung cập nhật các ngôn từ sau đây:

a) Phương án cung ứng củatổ chức tín dụng cung cấp đối với tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt;phương án cung ứng đối với tổ chức triển khai tín dụng hỗ trợ;

b) cách thực hiện trảlương, thù lao, tiền thưởng cùng các cơ chế khác cho người được biệt phái thamgia cung cấp quản trị, quản lý và điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt;

c) phương pháp trảlương cho người lao động của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng trong thờigian kiểm soát đặc biệt.

Điều 148b. Biện pháphỗ trợ tiến hành phương án phục hồi

1. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát nhất là ngân sản phẩm thương mại, bank hợptác xã, doanh nghiệp tài chủ yếu được vận dụng một hoặc một số biện pháp cung ứng sauđây:

a) buôn bán nợ xấu khôngcó tài sản đảm bảo hoặc nợ xấu tài giỏi sản bảo vệ mà tài sản bảo đảm an toàn đang bị kêbiên, tài sản đảm bảo không tất cả hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà công ty nước sởhữu 100% vốn điều lệ do thiết yếu phủ ra đời để xử lý nợ xấucủa tổ chức triển khai tín dụng;

b) Vay đặc biệt quan trọng vớilãi suất ưu đãi đến cả 0% của ngân hàng Nhà nước;

c) Hạch toán dần dần vàochi tổn phí phần chênh lệch giữa quý hiếm ghi sổ của khoản nợ, khoản yêu cầu thu, khoảnđầu tứ góp vốn, mua cp đang hạch toán vào bảng cân nặng đốikế toán với giá bán và số tiền dự trữ đã trích lập của những khoản này phù hợpvới thực trạng tài chủ yếu của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng với thời hạntối nhiều là 10 năm;

d) Miễn, bớt tiềnlãi vay tái cấp vốn, vay đặc trưng của bank Nhà nước;

đ) công ty tài chínhđược vay đặc biệt với lãi vay ưuđãi tới cả 0% của bảo hiểm tiền gửi việt nam từ Quỹ dự trữ nghiệp vụ;

e) dìm tiền gửi hoặcvay của tổ chức triển khai tín dụng cung ứng với lãi suất vay ưu đãi;

g) Muanợ, trái phiếu công ty lớn do tổ chức tín dụng cung cấp nắm giữ đang rất được phânloại nhóm nợ đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh theo luật pháp của ngân hàng Nhà nước

h) Mua, chi tiêu hệ thốngcông nghệ thông tin vượt xác suất quy định tại Điều 140 của cơ chế này;

i)Biện pháp khác theo phương án hồi phục đã được phê duyệt.

2. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt là quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài bao gồm vi tế bào đượcáp dụng một hoặc một số trong những biện pháp cung ứng sau đây:

a) biện pháp quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Vay quan trọng đặc biệt vớilãi suất ưu đãi đến cả 0% của bảo đảm tiền gửi nước ta từ Quỹ dự trữ nghiệpvụ;

c) tổ chức triển khai tài chínhvi tế bào được vay quan trọng đặc biệt của ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu đãi tới cả 0%;

d) Quỹ tín dụng thanh toán nhândân được vay đặc biệt quan trọng của ngân hàng Hợp tác xã nước ta từ Quỹ bảo đảm an toàn an toànhệ thống quỹ tín dụng nhân dân với lãi suất ưuđãi đến hơn cả 0%;

đ) biện pháp kháctheo phương án phục sinh đã được phê duyệt.

3. Bảo hiểm tiền gửiViệt phái nam được hạch toán giảm Quỹ dự trữ nghiệp vụ để cách xử lý số tiền giải ngân cho vay đặcbiệt không thu hồi được.

4. Ngân hàng Hợptác xã vn được hạch toán sút Quỹ bảo đảm bình an hệ thốngquỹ tín dụng thanh toán nhân dân để xửlý số tiềncho vay quan trọng không tịch thu được.

Điều 148c. Tổ chức thựchiện cách thực hiện phục hồi

1. Ban kiểm soát điều hành đặcbiệt chỉ đạo, kiểm tra, tính toán tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát đặc trưng triểnkhai thực hiện phương án phục sinh đã được phê duyệt.

2. Theo ý kiến đề xuất củaBan kiểm soát và điều hành đặc biệt, bank Nhà nước đưa ra quyết định hoặc trình Thủ tướngChính che quyết định các nội dung sau đây:

a) việc sửa đổi, bổsung phương pháp phục hồi, bao gồm cả câu hỏi gia hạn thời hạn tiến hành phương ánphục hồi;

b) kết thúc thực hiệnphương án hồi phục để chuyển sang cách thực hiện sáp nhập, thích hợp nhất, đưa nhượngtoàn cỗ cổ phần, phần vốngóp bên trên cơ sở đề xuất của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt với Ban kiểmsoát sệt biệt.

3. Bank Nhà nướcban hành quyết định chỉ định tổ chức tín dụng hỗ trợ theo phương án hồi sinh đãđược phê duyệt.

4. Trường vừa lòng Ngânhàng bên nước xét thấy tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng không tất cả khảnăng phục sinh theo giải pháp phục hồiđã được phê thông qua hoặc hết thời hạn triển khai phương án phục hồimà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng không hạn chế và khắc phục được chứng trạng dẫnđến tổ chức tín dụng đó được đặt vào kiểm soát quan trọng đặc biệt thì ngân hàng Nhà nướcquyết định hoặc trình chủ yếu phủ, Thủ tướng chủ yếu phủ ra quyết định chủ trương sápnhập, đúng theo nhất, đưa nhượng toàn cục cổ phần, phầnvốn góp, giải thể, chuyểngiao bắt buộchoặc phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng theo thẩm quyền quy địnhtại Điều 146 của lý lẽ này.

Điều 148d.Điều kiện đối với tổ chức tín dụng hỗ trợ

Tổ chức tín dụng thanh toán hỗtrợ phải đáp ứng các đk sau đây:

1. Chuyển động kinhdoanh tất cả lãi trong ít nhất 02 năm gần cạnh trước thời gian được cẩn thận chỉ địnhtham gia cung cấp theo báo cáo tài bao gồm đã được kiểmtoán độc lập;

2. Đáp ứng những tỷ lệbảo đảm bình an quy định trên Điều 130 của giải pháp này;

3. Hội đồng thànhviên, Hội đồng quản lí trị, Ban kiểm soát có con số và cơ cấu tổ chức theo vẻ ngoài củapháp luật;

4. Có khối hệ thống kiểmsoát nội bộ và truy thuế kiểm toán nội bộ chuyên trách bảo vệ tuân thủ dụng cụ tại Điều40 cùng Điều 41 của qui định này.

Điều 148đ. Quyền vànghĩa vụ của tổ chức tín dụng hỗ trợ

1. Phối hợp với tổ chứctín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng xây dựng phương án hồi phục theo quy định tại khoản2 Điều 148a của nguyên lý này.

2. Lựa chọn, giới thiệuvà điều đụng cán bộ đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tham gia quản ngại trị, kiểmsoát và điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng theo yêu mong củaNgân hàng nhà nước.

3. Tổ chức triển khai triểnkhai, quản lí lý, thống kê giám sát tổ chức, hoạt động vui chơi của tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soátđặc biệt theo phương án phục sinh đã được phê duyệt; khuyến cáo với Ban kiểm soát điều hành đặcbiệt câu hỏi sửa đổi, bổ sung phương án hồi sinh đã được phê duyệt.

4. Mang đến vay, gửi tiềnvới lãi suất vay ưu đãi tại tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương ánphục hồi đã có phê duyệt.

5. Cung cấp nợ, trái phiếudoanh nghiệp đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn theo luật của Ngânhàng nhà nước cho tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt theo yêu ước củaNgân hàng bên nước.

6. Thâu tóm về nợ, tráiphiếu doanh nghiệp đã phân phối quy định tại khoản 5 Điều này theo yêu cầu của Ngânhàng bên nước.

7. Được vay tái cung cấp vốnvới lãi suất vay ưu đãi tới mức 0%, được giảm 50% tỷ lệ dự trữ yêu cầu theo phươngán phục hồi đã được phê duyệt.

8. Không bị hạn chế vềtỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu chính phủ, trái khoán được chính phủ bảo lãnh quyđịnh trên điểm e khoản 1 Điều 130 của khí cụ này.

9. Những khoản đến vay,tiền nhờ cất hộ tại tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng được áp dụng hệ số rủi ro0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn cùng được phân loại vào team nợ đủ tiêu chuẩn.

10. Được hạch toánvào ngân sách hoạt động đối với các khoản chi lương, thù lao, chi phí thưởng đến ngườiđược biệt phái tham gia quản trị, kiểm soát, quản lý và điều hành tổ chức tín dụng thanh toán được kiểmsoát sệt biệt.

11. Được phân phát hànhtrái phiếu lâu năm cho bảo hiểm tiền gửi nước ta theo đưa ra quyết định của Ngân hàngNhà nước.

12. Được áp dụng cácbiện pháp hỗ trợ khác do bank Nhà nước quyết định theo thẩm quyền.

Mục 1c.PHƯƠNGÁN SÁP NHP, HỢPNHẤT, CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ CỔ PHN,PHN VNGÓP CA TCHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 149. Sáp nhập, hợpnhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức triển khai tín dụng được kiểmsoát sệt biệt

1. Việc xây dựng, phêduyệt phương án sáp nhập, đúng theo nhất, gửi nhượng toàn thể cổ phần, phần vốn gópđược triển khai khi thỏa mãn nhu cầu các đk sau đây:

a) Được ra quyết định chủtrương sáp nhập, đúng theo nhất, đưa nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp quy địnhtại Điều 147a của luật này hoặc trực thuộc một trong các trường phù hợp sáp nhập, phù hợp nhất,chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phầnvốn góp chính sách tại khoản 4 Điều 148, khoản2 cùng khoản 4 Điều 148c của khí cụ này;

b) Có tổ chức triển khai tín dụngnhận sáp nhập, đúng theo nhất, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốngóp đáp ứng các điều kiện theo giải pháp của pháp luật;

c) tổ chức triển khai tín dụngsau sáp nhập, vừa lòng nhất đảm bảo an toàn giá trị thực của vốn điều lệ buổi tối thiểu bởi mứcvốn pháp định và thỏa mãn nhu cầu các tỷ lệ bảo đảm bình an quy định trên Điều 130 của Luậtnày.

2. Trình tự, thủ tụcquyết định chủ trương sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượngtoàn cỗ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt thuộctrường hợp mức sử dụng tại khoản 4 Điều 148, khoản 2 và khoản 4 Điều 148c của Luậtnày được triển khai theo công cụ tại khoản 2 cùng khoản 3 Điều 147a của chính sách này.

Điều 149a. Xây dựngvà phê duyệt phương án sáp nhập, thích hợp nhất, gửi nhượng toàn bộ cổ phần, phầnvốn góp

1. Trình từ bỏ xây dựngvà phê duyệt phương pháp sáp nhập, phù hợp nhất, gửi nhượng cục bộ cổ phần, phầnvốn góp được tiến hành theo lý lẽ tại những khoản 1, 2 với 3 Điều 148 của Luậtnày.

2. Trườnghợp tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc trưng không xong việc xây dựngphương án hoặc phương pháp không được cấp gồm thẩm quyền phê phê chuẩn trong thời hạnquy định trên khoản 1 với khoản 3 Điều 148 của phương tiện này thì bank Nhà nướcxem xét, trình thiết yếu phủ đưa ra quyết định chủ trương giải thể,chuyển giao phải hoặc phá sản tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

Điều 149b. Nội dungphương án sáp nhập, phù hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp

1. Phương pháp sáp nhập,hợp nhất, chuyển nhượng toàn cục cổ phần, phầnvốn góp bao hàm các nội dung tối thiểu sauđây:

a) Tên giải pháp sápnhập, phù hợp nhất, gửi nhượng toàn thể cổ phần, phần vốn góp và quá trình thựchiện phương án;

b) thông tin về tổ chứctín dụng bị sáp nhập, dấn sáp nhập, bị vừa lòng nhất, bên đầutư nhận chuyển nhượng cục bộ cổ phần, phần vốn góp, bao gồm nội dung