Nồng độ muối trong nước biển

     
*
Tổng quan liêu
Thông số kỹ thuật Thiết bị cùng phụ kiện Video Driver

Độ mặn tuyệt độ muối được ký kết hiệu S‰ (S viết tắt tự chữ salinity - độ mặn) là tổng lượng (tính theo gram) những chất hòa hợp chứa trong 1 kg nước. Trong thành phố hải dương học, bạn ta thực hiện độ muối bột (salinity) để đặc thù cho độ khoáng của nước biển, nó được đọc như tổng lượng tính bằng gam của tất cả các dưỡng chất rắn hoà tan có trong một kg nước biển. Bởi tổng nồng độ các ion chính (11 ion) sở hữu đến 99,99 tổng lượng những chất khoáng hoà tung nên có thể coi độ muối bột nước biển cả chính bằng giá trị này. Điều đó cũng tức là đối với nước biển cả khơi, độ muối hoàn toàn có thể được đo lường thông qua nồng độ của một ion chính bất kỳ.

Bạn đang xem: Nồng độ muối trong nước biển

<1>

Khái niệm


Trên đại lý quy hình thức Đitmar, vấn đề xác lập quan hệ giữa độ muối và độ Clo của nước biển khơi đã được Hội nghị thế giới về thành phố hải dương học họp trên Stôckhôm năm 1899 giao cho 1 nhóm chuyên gia thực hiện. đội này bao gồm Knudsen, Jacobsen, Xeresen, Forxo đã tiến hành nhiệm vụ vào 13 năm. Năm 1902, họ đã giới thiệu định nghĩa độ muối với mối tương tác của nó với độ Clo của nước biển lớn như sau:

"Độ muối là hàm lượng tổng cộng tính bởi gam của tất cả các khoáng chất rắn (các muối) hoà tan tất cả trong 1000 gam nước biển lớn với điều kiện: những halogen được thay bởi lượng clo tương đương, các muối cacbonat được gửi thành ôxít, các chất cơ học bị đốt cháy ở 480⁰C." Độ muối bột được cam kết hiệu là S‰, độ Clo - Cl‰ và mối tương tác giữa nhì đại lượng này là:

S‰ = 0,030 + 1,8050 Cl‰

Ở đây, ‰ xuất xắc ppt (phần nghìn) không hẳn là đơn vị đo của độ muối, kia chỉ là ký hiệu để biểu diễn đơn vị đo nồng độ (g/kg) của những muối hoà tan trong nước biển. Cũng không nên đồng nhất độ muối hạt với "độ mặn" như bí quyết hiểu ở một số trong những địa phương về vị mặn của muối hạt NaCl trong nước biển. Định nghĩa độ muối bột như trên được xây dừng từ thực tế quá trình xác định nó thông qua xác định độ clo bằng cách thức phân tích hoá học tập - cách thức Knudsen (còn gọi là phương pháp chuẩn độ bạc bẽo nitrat). Theo cách thức này, khi chuẩn chỉnh độ nước biển bởi dung dịch bạc bẽo nitrat (AgNO3) thì không chỉ có có riêng rẽ ion clo mà những ion flo, brôm, iốt cũng trở thành kết tủa:

AgNO3 + X- = AgX
*
+NO3-

ở đây X = ++ +, trong những số ấy nồng độ F-, Br-và I- đã có quy chuyển tương tự theo mật độ của Cl-.

Xem thêm: Máy Massage Giảm Đau Vai Gáy, Lưng, Máy Massage Vai Gáy Giá Tốt Tháng 10, 2021

Như vậy, độ Clo thực chất là tổng lượng tính bởi gam của các halogen (đã được quy đổi tương tự theo lượng Clo) bao gồm trong 1000 gam nước biển. Với cùng thực chất vấn đề như trên, năm 1940 Jacobsen cùng Knudsen khi đối chiếu độ Clo (xác định theo nước hải dương tiêu chuẩn Copenhagen) với đương lượng thực của ion Clo (xác định qua lượng bạc cần thiết để kết tủa nó) đã giới thiệu định nghĩa new về độ Clo như sau: "Độ Clo, về giá trị tương đương với số gam bội nghĩa nguyên chất quan trọng để kết tủa hết các halogen gồm trong 0,3285234 kg nước biển".<1> cực hiếm trung bình độ muối nước mặt đại dương nhân loại là 35 ppt.

Phân các loại nước theo độ mặn

Căn cứ vào độ muối, năm 1934, Zernop đã phân chia giới hạn các loại nước thoải mái và tự nhiên như sau:

Nước ngọt: S‰ = 0.02 - 0.5 pptNước lợ: S‰ = 0.5 - 16 pptNước mặn: S‰ = 16 - 47 pptNước vượt mặn: S‰ = trên 47 ppt

Sau này được A.F.Karpevits bổ sung cập nhật và cụ thể hóa như sau:

Nước ngọt: 0.01 - 0.5 ppt (các sông hồ, hồ nước chứa) Nước ngọt nhạt: 0.01 - 0.2 pptNước ngọt lợ: 0.2 - 0.5 ppt Nước lợ: 0.5 - 30 ppt (các hồ, biển khơi nội địa, cửa sông) nước chè hai nhạt: 0.5 - 4 pptNước lợ vừa: 4 - 18 pptNước lợ mặn: 18 - 30 ppt Nước mặn: trên 30 ppt Nước biển: 30 - 40 ppt (Đại dương, biển cả hở, biển khơi nội địa, vịnh vũng, cửa sông)Nước vượt mặn: 40 - 300 ppt (một số hồ, vịnh, vũng)

Tham khảo