Tiếng hàn tổng hợp sơ cấp 1 bài 1

     

Tiếng Hàn sơ cấp bao gồm những ngữ pháp cơ phiên bản nhất với được áp dụng nhiều tuyệt nhất trong cuộc sống thường ngày hoặc câu văn sản phẩm ngày.

Bạn đang xem: Tiếng hàn tổng hợp sơ cấp 1 bài 1

Đặc biệt khi thay chắc rất nhiều ngữ pháp sơ cấp này, các bạn sẽ sử dụng tiếng Hàn nhuần nhuyễn hơn. Đồng thời làm nền tang để học tập lên các điểm ngữ pháp trung - cao cấp. Du học nước hàn lrocrevn.com tổng hòa hợp 91 điểm ngữ pháp sơ cấp cho theo giáo trình giờ đồng hồ Hàn sơ cấp cho của Đại học nước nhà Seoul. Giáo trình giờ Hàn Đại học nước nhà Seoul là bộ giáo trình chuẩn chỉnh nhất, được không ít trường Đại học nước hàn sử dụng để dạy dỗ tiếng Hàn đến du học sinh Quốc tế. Mong rằng cùng với 91 điểm ngư pháp sơ cung cấp này, bạn sẽ sử dụng giờ Hàn đúng mực và dễ ợt hơn. Đặc biệt đã đạt điểm trên cao trong kỳ thi năng lượng tiếng Hàn TOPIK.

*

 

91 ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp cho phần 2 (Click nhằm xem)

 

1. N + 은/는 -> S

- Trợ từ công ty ngữ che khuất danh từ, phát triển thành danh trường đoản cú thành công ty ngữ trong câu

- Danh từ gồm phụ âm cuối + 은, danh từ không tồn tại phụ âm cuối + 는- Nhấn mạnh vào phần vị ngữVí dụ:+ 저는 학생입니다 > Tôi là học sinh+ 밥은 맛있어요 > cơm thì ngon

 

2. N + 이/가 -> S : tè từ công ty ngữ

- Tiểu chủ ngữ lép vế danh từ, đổi mới danh từ thành nhà ngữ trong câu, tương tự 은/는- Danh từ tất cả phụ âm cuối + 이, danh từ không tồn tại phụ âm cuối + 가- Nhấn mạnh vào phần nhà ngữVí dụ:+ 제가 학생입니다 > Tôi là học tập sinh+ 이 집이 크네요 > tòa nhà to quá

 

3. N + 을/를 -> O : Tân ngữ

- Đứng sau danh từ vào vai trò tân ngữ vào câu, là đối tượng người sử dụng (người, vật, bé vật...) bị nhà ngữ ảnh hưởng tác động lên.Ví dụ+ 저는 밥을 먹어요 > Tôi ăn cơm+ 엄마가 김치를 사요 > người mẹ tôi sở hữu Kimchi

 

4. N + 입니다 : Là

- Đuôi câu định nghĩa, thua cuộc danh từ quan niệm nhằm giải thích cho nhà ngữ

- Đuôi câu này tức là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong tiếng HànVí dụ:+ 저는 학생입니다 -> Tôi là học tập sinh+ 제 형은 선생님입니다 > Anh tôi là giáo viên

 

5. N + 입니까? : liệu có phải là ....? 

- Đuôi câu nghi hoặc của 입니다- Đuôi câu này có nghĩa là "Có đề nghị là..."- Là đuôi câu kính ngữ tối đa trong giờ HànVí dụ:+ 당신은 학생입니까? -> chúng ta có cần là học sinh không?+ 민수 씨는 한국 사람입니까? > bạn Minsu liệu có phải là người nước hàn không?

 

6. N + 예요/이에요: Là 

- Đuôi câu định nghĩa, che khuất danh từ khái niệm nhằm giải thích cho công ty ngữ

- Đuôi câu này tức là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ thân mật và gần gũi trong giờ đồng hồ Hàn, cường độ kính ngữ tốt hơn 입니다Ví dụ:+ 저는 학생이에요-> Tôi là học tập sinh+ 저는 요리사예요-> Tôi là đầu bếp

 

7. N + 이/가 아닙니다: chưa phải là

- Đuôi câu tủ định, che khuất danh từ nhằm mục tiêu phủ định chủ ngữ

- Đuôi câu này có nghĩa là "Không cần là"- Là đuôi câu kính ngữ tối đa trong tiếng Hàn, là dạng phủ định của 입니다

Ví dụ:+ 저는 베트남 사람이 아닙니다 > Tôi chưa hẳn là người việt nam Nam+ 이 시람은 제 친구가 아닙니다 > tín đồ này chưa hẳn là chúng ta của tôi

 

8. N + 이/가 아니에요 : không hẳn là

- Đuôi câu phủ định, thua cuộc danh từ nhằm mục đích phủ định chủ ngữ- Đuôi câu này có nghĩa là "Không đề xuất là"- Là đuôi câu kính ngữ thân mật trong tiếng Hàn, là dạng đậy định của 예요/이에요

Ví dụ:+ 이것은 책이 아니에요 > chiếc này chưa phải quyển sách+ 저 분은 우리 교수가 아니에요 > Vị đó không hẳn giáo sư của chúng tôi

 

9. N + 하고/와/과+ N : Và, với

- Liên tự nối giữa 2 danh từ, để biểu đạt sự vấp ngã sung

- Được dịch là "Và"- Còn có nghĩa là "với" khi áp dụng trong cấu tạo (Chủ ngữ +은/는 hoặc 이/가 + Đối tượng nào kia + 하고/와/과 + Động từ)

Ví dụ:+ 밥하고 고기를 먹어요-> Tôi ăn uống cơm cùng thịt+ 저는 친구하고 학교에 가요 -> Tôi tới trường với chúng ta tôi

10. V/A + ㅂ니다/습니다

- Đuôi câu kính ngữ trang trọng thanh lịch nhất cho động từ/tính từ- Động/tính từ tất cả phụ âm cuối + 습니다- Động/tính từ không tồn tại phụ âm cuối + ㅂ니다

Ví dụ:+ 저는 밥을 먹습니다 > Tôi nạp năng lượng cơm+ 지금 잡니다 > hiện giờ tôi ngữ+ 날씨가 덥습니다> tiết trời nóng+ 이거는 너무 비쌉니다 > tính năng này mắc quá

 

 

11. V/A + 아/어/여요

- chia đuôi kính ngữ thân thiện cho Động từ/tính từ- mức độ kính ngữ thấp hơn 습니다/ㅂ니다- Đuôi câu này chia thành 3 ngôi trường hợpTrường phù hợp 1: V/A + 아요- Động tính từ cất nguyên âm 아 trước 다 và không có phụ âm cuối (pathcim) + 요+ 가다 + 요 > 가요+ 자다 + 요 > 자요+ 비싸다 + 요 > 비싸요- Động tính từ chứa nguyên âm 아/오 trước 다 chia với 아요+ 받다 + 아요 > 받아요+ 찾다 + 아요 > 찾아요+ 오다 + 아요 > 오아요 > 와요+ 보다 + 아요 > 보아요 + 봐요+ 속다 + 아요 > 속아요

Trường hợp 2: V/A + 어요- tất cả động tính từ bỏ không đựng nguyên âm 아/오 trước 다 phân tách với 어요+ 먹다 + 어요 > 먹어요+ 읽다 + 어요 > 읽어요+ 주다 + 어요 > 주어요 > 줘요Trường đúng theo 3: V/A + 여요- tất cả động tính từ xong xuôi bằng 하다 phân tách với 어요 và thay đổi thành 해요+ 사랑하다 + 여요 > 사랑해요+ 공부하다 + 여요 > 공부해요Chú ý- những động tính từ đựng nguyên âm 어,내 trước 다 chỉ chia với 요+ 서다 > 서요+ 지내다 > 지내요+ 빼다 > 빼요

 

12. N + 에서: Ở, tại, từ

- Trợ từ bỏ 에서 đứng sau động tự chỉ chỗ chốn- N + 에서 được sử dụng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Ở" khi câu ngừng bằng đụng từ hành động (không cần động tự di chuyển) như ăn, uống, đàn dục... để diễn tả nơi mà hành động diễn ra+ 저는 집에서 밥을 먹어요> Tôi ăn uống cơm sinh hoạt nhà+ 우리 언니는 도서관에서 책을 읽어요 > Chị tôi xem sách ở thư viện- Được dịch là "Từ" khi câu ngừng bằng hành động di chuyển như xuất phát, cho từ, đem ra..., để mô tả nơi mà hành động xuất phát+ 저는 베트남에서 왔어요 > Tôi đến từ Việt Nam+ 이 버스가 벤탄시장 장류장에서 출발했어요 > xe bus này bắt đầu từ trạm xe bus chợ Bến Thành

 

13. N + 에: Đến, Ở, Vào

- Trợ từ 에 che khuất danh từ bỏ chỉ nơi chốn- N + 에 được dùng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Đến" khi câu chấm dứt bằng đụng từ chỉ sự di chuyển như đi, đến, đặt... để mô tả nơi mà hành động hướng đến- Được dịch là "ở" khi câu kết thúc bằng rượu cồn từ chỉ sự mãi sau 있다/없다 (ở, không ở/ có, ko có)+ 학교에 가요-> Tôi đi đến trường+ 집에 있어요-> Tôi ở nhà

- Trợ từ 에 lép vế danh trường đoản cú chỉ thời gian- Được dịch với "Vào" (thời gian làm sao đó)+ 월요일에 > Vào thứ 2+ 한 시에 > vào mức 1 giờ

14. 안+ V/A: Không

- Ngữ pháp che định rượu cồn từ/tính trường đoản cú trong giờ đồng hồ Hàn- Được dịch là không- Được sử dụng đa số trong văn nóiVí dụ:+ 오늘 학교에 안 가요 > lúc này tôi ko đi mang lại trường+ 날씨가 안 추워요> tiết trời không lạnhChú ý: Động từ ngừng bằng nơi bắt đầu 하다 , 안 đứng trước 하다

+ 엄마가 요리 안 해요> chị em tôi không nấu nướng ăn

15. V/A + 지 않다: Không

- Ngữ pháp đậy định cồn từ/tính từ bỏ trong giờ Hàn- Được dịch là không- tựa như ngữ pháp 14, tuy nhiên ngữ pháp này thường được sử dụng đa phần trong văn viếtVí dụ:+ 이걸 사지 않아요 > Tôi không tải cái này+ 이 음식이 맵지 않아요 > Món ăn này sẽ không cay

 16. N + 이/가 있다/없다: Có, không có

- Ngữ pháp sở hữu- 있다/없다 lép vế danh từ chỉ người, vật... Mà nhà ngữ sở hữu- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không có (없다)" gì đóVí dụ:+ 저는 돈이 있어요 > tôi bao gồm tiền+ 저는 차가 없어요 > tôi không tồn tại xe

 

17. N + 에 있다/없다: Ở, không ở

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không có (없다)" gì đóVí dụ:+ 제 집이 호치민 시에 있어요 -> nhà tôi sinh hoạt TPHCM+ 제 친구가 집에 없어요 -> bạn tôi không có (ở) nhà

 

18. Nơi chốn + vị trí + 에 있다/없다

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không bao gồm (없다)" gì đó- những danh từ địa điểm : 앞: Trước, 뒤: Sau, 위: Trên, 아래/밑: Dưới, 오른쪽: mặt phải, 왼쪽 : mặt trái, 안: trong, 밖: ngoài, 가운데: giữa, 옆: bên cạnh, 근처 : gầnVí dụ:+ 책이 책상 위에 있어요> Quyển sách sinh sống trên bàn+ 우리 집이 병원 뒤에 있어요 > nhà tôi ở sau công viên+ 린 씨가 화 씨 오랜쪽에 있어요 > Linh ngơi nghỉ bên yêu cầu Hoa

 

19. V/A + 고: Và

- Ngữ pháp nối thân 2 động từ hoặc tính từ với nhau diễn tả vế sau bổ sung cập nhật cho vế trước- Được dịch là "Và"Ví dụ:+ 책을 읽고 자요 > Tôi đọc sách cùng ngủ+ 음식이 맛있고 조금 매워요 > Món ăn ngày ngon cùng hơi cay

20.

Xem thêm: Top 30 【 Hình Xăm Mặt Trăng Mặt Trời Trong Xăm Hình Nghệ Thuật

V/A + 았/었/였다: Đã

- Ngữ pháp thì quá khứ- Được dịch là "đã"- phân tách với cồn từ/tính từVí du:+ 학교에 갔어요> Tôi đã đến trường+ 책을 읽었어요> Tôi sẽ đọc sách

21. V + 으세요/세요: Hãy

- Đuôi câu mong khiến, yêu thương cầu tín đồ nghe thao tác gì một giải pháp lịch sự- Được dịch là "Hãy"Ví dụ:+ 열심히 공부하세요 > Hãy học tập chăm chỉ+ 책을 많이 읽으세요 > hãy xem thêm nhiều sách vào

 

22. V + 읍/ㅂ시다: Nha

- Đuôi mong rủ rê một biện pháp lịch sự, mong muốn người đối diện cùng thao tác làm việc gì đó- Được dịch là "...thôi", "...nha"

Ví dụ:+ 학교에 같이 갑시다 > họ cùng đi dến trường nha+ 한국 음식을 먹읍시다 > Cùng ăn uống món Hàn nhé !

 

23. N + 도: Cũng

- 도 lép vế danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Cũng"- 도 có thể thay thế cho những trợ tự 이/가, 은/는, 을/를Ví dụ:

+ 저도 한국어를 공부해요-> Tôi cũng học tập tiếng Hàn+ 케이크도 먹고, 커피도 마셔요 > Tôi cũng ăn bánh với cũng uống cà phê nữa+ 월요에도 태권도를 배워요 > Vào thứ hai tôi cũng học tập Taekwondo nữa

 

24. N + 만: Chỉ

- 만 đứng sau danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Chỉ"- 만 có thể thay thế cho những trợ trường đoản cú 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ:+ 화 씨만 베트남 사람입니다 > Chỉ gồm Hoa là bạn VN+ 오늘 빵만 먹어요 > hôm nay tôi chỉ ăn bánh mì thôi

 

25. V/A + 지만: Nhưng, nhưng lại mà

- 지만 che khuất động từ/tính từ mô tả sự trái lập giữa 2 vế- Ngữ pháp này được là "nhưng"

Ví dụ:+ 한국어가 어렵지만 재미있어요-> giờ Hàn khó khăn nhưng thú vị+ 오늘 수업이 있지만 내일 수업이 없어요 > lúc này tôi gồm lớp học tuy thế mày mai tôi ko có

26. V/A + 을/ㄹ까요? Nha? Nhé?

- Đuôi câu hỏi 을/ㄹ까요? diễn đạt việc hỏi ý kiến người đối diện về việc gì đấy hoặc rủ rê ai thao tác gì đó.- Ngữ pháp này được dịch là "Nha?", "nhé?", "không?"

+ 내일 영화를 볼까요? -> tương lai đi coi phim nha?

+ 이 옷은 예쁠까요? -> (Bạn thấy) loại áo này đẹp không?

 

27. V/A + 네요: Cảm thán

- Đuôi câu 네요 miêu tả sự cảm thán của bạn nói về sự việc việc, sự trang bị nào đó

Ví dụ:+ 오늘 날씨가 덥네요-> hôm nay thời ngày tiết nóng ghê

+ 오~ 눈이 오네요-> Ồ tuyết rơi rồi kìa

 

28. V/A + (으)시다: Động từ bỏ kính ngữ

- Kính ngữ hoá hễ từ, dịch chuyển từ thường xuyên thành đụng từ kính ngữ, biểu hiện sự kính trọng của người nói với ngôi vật dụng 2, ngôi lắp thêm 3 (không dùng cho ngôi sản phẩm 1)- tương tự như việc biến hóa từ hễ từ Ăn > sử dụng bữa, chết > Qua đời...- Động tính từ tất cả phụ âm cuối phân tách với 으시다, rượu cồn tính từ không tồn tại phụ âm chia với 시다

Ví dụ:+ 가다-> 가시다: Đi

+ 읽다-> 읽으시다: Đọc

 

29. N 부터 ~ N 까지: từ bỏ ~ đến

- Ngữ pháp diễn đạt khoảng cách thời gian, tự mốc thời hạn này mang lại mốc thời gian khác- 부터 là "từ", 까지 là "đến"Ví dụ:

+ 월요일부터 금요일까지 한국어를 공부해요 > Tôi học tập tiếng Hàn từ thứ 2 đến sản phẩm công nghệ 6+ 어제부터 오늘까지 시험공부를 열심히 해요 > Từ hôm qua đến lúc này tôi học tập thi siêng chỉ

 

30. N 에서~ N까지: từ bỏ ~ đến

- Ngữ pháp diễn tả khoảng biện pháp địa lý, từ khu vực này mang đến nơi khác- 에서 là "từ", 까지 là "đến"

Ví dụ:+ 집에서 학교까지 버스를 타면15분 걸려요 > Nếu đi xe bus từ nhà tôi mang lại trường thì mất 15p+ 학교에서 도서관까지 걸어요 > Tôi quốc bộ từ trường mang lại thư viện

 

31. V/A + 아/어/여서: Rồi, vì...nên

- Ngữ pháp này được sử dụng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Rồi" khi diễn đạt 2 hành vi xảy ra theo lắp thêm tự thời gian trước cùng sauVí dụ:+ 밥을 먹어서 뉴스를 들어요 > Tôi ăn uống cơm rồi tôi nghe tin tức+ 일어나서 세수해요-> Tôi tỉnh dậy rồi cọ mặt- Được dịch là "Vì...nên..." để miêu tả nguyên nhân và kết quả, vế trước là nguyên nhân của vế sauVí dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요> vày trời mưa đề xuất tôi không đến lớp được

 

Chú ý: Trước 아/어/여서 không phân tách quá khứ, cùng sau 아/어/여서 ko chia mong khiến, mệnh lệnh

 

32. V/A + 을/ㄹ 거예요: Sẽ

- Ngữ pháp diễn hành vi trong tương lai bao gồm sự tính toán, dự tính- Động tính từ bao gồm phụ âm cuối phân chia với 을 거예요, rượu cồn tính từ không có phụ âm cuối chia với ㄹ 거예요- Được dịch là "Sẽ"Ví dụ:

+ 내년에 결혼할 거예요-> năm tiếp theo tôi đã kết hôn+ 이번 주말에 졸업장을 받을 거예요 > vào ngày cuối tuần này tôi đã nhận bằng xuất sắc nghiệp

 

33. V/A + 겠다: Sẽ

- Ngữ pháp biểu đạt thể hiện hành động trong tương lai chưa xuất hiện sự tính toán lâu dài nhưng gồm sự quyết chổ chính giữa của bạn nói- Được dịch là "Sẽ"

 

Ví dụ:

+ 열심히 공부하겠습니다! -> Tôi đã học siêng chỉ+ 내일 학교에 혼자 가겠다 > ngày mai tôi đang đi cho trường 1 mình

 34. V + 지 말다: Đừng

- Đuôi câu diễn tả sự ngăn cản của người nói với những người đối diện- Được dịch là "Đừng"

 

Ví dụ:+ 지금12시예요. 텔레비전을 보지 말아요 > Bây giờlà 12h rồi. Đừng xem TV nữa+ 이런거를 먹지 마세요 > chúng ta đừng ăn thứ này nữa

 

35. V + 아/어/야 되다: Phải

- Ngữ pháp miêu tả việc mà chủ ngữ cần làm- Được dịch là "phải"

Ví dụ:+ 한국어를 열심히 공부해야 돼요 > Tôi phải học giờ đồng hồ Hàn chăm chỉ+ 너 운동을 많이 해야 돼여 > bạn phải tập TD những vào

 

36. V/A + 지요? Nhỉ? Chứ?

- Đuôi câu nghi hoặc thể hiện tại sự ao ước muốn, đồng tình, chứng thực của người nói từ người đối diện- Được dịch là "Nhỉ?" , "Đúng không?", "Chứ?"Ví dụ:+ 여기가 좋지요? -> Ở đây xuất sắc thật nhỉ?

 

37. V + 고 있다: Đang

- Ngữ pháp diễn tả một hành động đang diễn ra ở hiện tại, là thì hiện tại tiếp diễn- Được dịch là "Đang"Ví dụ:+ 숙제를 하고 있어요-> Tôi đã làm bài bác tập+ 란 씨는 음악을 듣고 있어요 > Lan đang nghe nhạc

 

38. V + 고 싶다: Muốn

- Ngữ pháp biểu đạt sự ước muốn của bạn nói- Được dịch là "Muốn"Ví dụ:

+ 그 옷을 사고 싶어요-> Tôi ước ao mua mẫu áo đó+ 이영화를 보고 싶어요 > Tôi ý muốn xem bộ phim truyền hình này

 

39. 못 + V : ko được

- Ngữ pháp miêu tả khả năng không thể xẩy ra của việc gì đó, dù tín đồ muốn cũng muốn làm- Được dịch là "Không được"- 못 đứng trước động từ, mặc dù nhiên, với cồn từ xong xuôi bằng 하다, 못 đứng trước 하다Ví dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요-> Trời mưa đề xuất tôi không đến lớp được+ 밖에 너무 시끄러워서 집중 못 해요 > Vì bên ngoài ồn ào quá phải tôi không tập trung được

40. V + 지 못하다: ko được

- Ngữ pháp này hoàn toàn tương trường đoản cú 못 + V- Ngữ pháp này hay sử dụng trong văn viết, còn 못 + V hay sử dụng trong văn nóiVí dụ:+ 비가 와서 학교에 가지 못해요-> Trời mưa phải tôi không đến lớp được+ 오늘 손이 아파서 피아노를 치지 못해요 > lúc này tôi bị đau nhức tay cần tôi không đùa Piano được 

41. V/A + 으면/면: nếu như ... Thì

- Ngữ pháp diễn tả điều kiện và tác dụng của một vấn đề nào đó- Được dịch là nếu...thì... Ví dụ:+ 돈이 많으면 집을 살 거예요-> Nếu có khá nhiều tiền tôi sẽ cài nhà+ 이번 학기에 일등을 하면 장학금을 받을 수 있어요 > nếu như học kỳ này tôi đạt hạng 1 thì sẽ rất có thể nhận học tập bổng đó

42. V + (으)려고 하다: Định

- Ngữ pháp miêu tả dự định của người nói- Được dịch là "định"Ví dụ:+ 내일 병원에 가려고 해요 -> ngày mai tôi định đi bệnh viện+ 이따가 밥을 먹으러 거요 > Lát nữa tôi định đi ăn uống cơm

 

43. V + 아/어/여 주다: làm cho việc nào đó CHO ai đó

- Đuôi câu thể hiện việc chủ ngữ thao tác làm việc gì mang lại ai đó- Được dịch là "...cho"Ví dụ:+ 수업이 끝나고 전화해 줘요-> xong xuôi giờ học thì gọi cho tôi nha+ 돈을 빌려주세요 > Hãy mang đến tôi mượn chi phí nhé

 

44. N + (으)로: Bằng, đến

- Ngữ pháp này áp dụng trong 2 ngữ cảnh- Danh từ gồm phụ âm cuối chia với 으로, danh từ không tồn tại phụ âm cuối phân chia với 로- Được dịch là "bằng", "bởi" để diễn tả phương thức, phương cách làm việc gì đó- Được dịch là "đến" khi thua cuộc danh từ xứ sở để miêu tả hướng của hành động đến nơi nào đó

Ví dụ:+ 인터넷으로 검색해요 > tra cứu kiếm bởi Internet+ 민수 씨는 밥을 젓가락으로 먹어요 > Minsu nạp năng lượng cơm bằng đũa + 이버스가 서울 대학교로 가지요? xe bus này đi mang lại trường ĐH Seoul đúng không?

 

45. N + 에게/한테/께: Đến...

- 에게/한테/께 che khuất danh tự chỉ người, biểu đạt đối tượng mà hành động hướng đến- Dịch là "đến", "cho"- 에게 hay sử dụng trong văn viết, 한테 hay được dùng trong văn nói, 께 dùng cho người có vai vế to (ông, bà, cha, mẹ, thầy cô...)Ví dụ:+ 저는 친구에게 문자를 보내요-> Tôi giữ hộ thư đến bạn+ 언니가 부모님께 전화해요-> Chị tôi gọi dt cho bố mẹ

✌️ bài viết được biên soạn bởi : Du học hàn quốc lrocrevn.com