Đề nghị truy tố nguyên trưởng công an quận tây hồ phùng anh lê

     
Trưởng công an quậnPhùng Anh LêĐT: 38.364709 Phó công an quậnPhạm Quý HảiĐT: 38.397843

Phó công an quận

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*