Đại học kinh tế huế điểm chuẩn

     
STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản trị sale 7340101A00, A01, D01, C1520Điểm thi TN THPT
2 Tài bao gồm - ngân hàng 7349001A00, D01, D90, D0318Điểm thi TN THPT
3 tài chính 7310101A00, A01, D01, C1516Điểm thi TN THPT
4 thương mại dịch vụ điện tử 7340122A00, A01, D01, C1522.5Điểm thi TN THPT
5 sale thương mại 7340121A00, A01, D01, C1518Điểm thi TN THPT
6 quản lí trị lực lượng lao động 7340404A00, A01, D01, C1518Điểm thi TN THPT
7 quản lí trị marketing 7340101CLA00, A01, D01, C1518Điểm thi TN THPT
8 kinh tế tài chính 7310106A00, A01, D01, C1516Kinh tế Quốc tế, Điểm thi TN THPT
9 Thống kê tài chính 7310107A00, A01, D01, A1616Điểm thi TN THPT
10 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, A1620.5Điểm thi TN THPT
11 sale 7340115A00, A01, D01, C1523Điểm thi TN THPT
12 tài chính 7310102A00, A01, D01, C1516Kinh tế chủ yếu trị, Điểm thi TN THPT
13 khối hệ thống thông tin cai quản 7340405A00, A01, D01, C15, XDHB18Học bạ
14 song ngành tài chính - Tài bao gồm 7903124A00, A01, D01, C15, XDHB22Học bạ, huấn luyện và đào tạo theo công tác tiên tiến, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh
15 Tài chủ yếu - bank 7349001A00, D01, D90, D03, XDHB22Học bạ, Chương trình links với Đại học tập Rennes
16 kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, C15, XDHB24Học bạ
17 tài chính 7620115A00, A01, D01, C15, XDHB18Học bạ, kinh tế nông nghiệp
18 quản ngại trị sale 7340101CLA00, A01, D01, C15, XDHB25Học bạ
19 Thống kê tài chính 7310107A00, A01, D01, A16, XDHB18Học bạ
20 truy thuế kiểm toán 7430302A00, A01, D01, C1517Điểm thi TN THPT
21 kiểm toán 7340302CLA00, A01, D01, C1517Chất lượng cao, Điểm thi TN THPT
22 kiểm toán 7340302CLA00, A01, D01, C15, XDHB24Học bạ
23 kinh tế tài chính 7310101CLA00, A01, D01, C1516Chuyên ngành KH-ĐT, Điểm thi TN THPT
24 kinh tế tài chính 7310101CLA00, A01, D01, C15, XDHB24Học bạ, siêng ngành KH-ĐT
25 quản lí trị sale 7340101TAA00, A01, D01, C1518Đào tạo bởi tiếng Anh, Điểm thi TN THPT


*