Trọng sinh chi tích mạt như kim

     

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, trọng sinh, tx thanh xuân vườn trường, BÀN TAY VÀNG, sủng, ngọt, HE.

Số chương: 116 chương

Chương nào được beta rồi sẽ được in nghiêng và gồm