Đề thi toán học lớp 1

     

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 - 2023 tất cả 44 đề đánh giá học kì II môn Toán lớp 1 những bộ sách Cánh Diều, Kết nối, Chân trời, vì chưng sự bình đẳng, thuộc học để phát triển. Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 trường đoản cú ôn luyện và vận dụng các kiến thức sẽ học vào việc giải bài bác tập toán. Chúc các em học tốt.

Bạn đang xem: Đề thi toán học lớp 1


Để biết sâu hơn về đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2023, mời chúng ta vào đường links sau để tải về trọn bộ: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Việt 2023 và Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán 2023.


44 đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2023 

I. Bộ 14 đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Sách mớiII. Cỗ 30 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc

I. Bộ 14 đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Sách mới

Đề thi Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Ma trận Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2

TT

chủ thể

mức 1

nút 2

nấc 3

cùng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

 

2

Hình học cùng đo lường

Số câu

01

01

 

02

Câu số

5

8

 

 

TS câu

05

03

02

10

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1

ngôi trường Tiểu học ……………

Lớp: 1 ...

Họ cùng tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 1 - NĂM HỌC: ....... Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục với 8 đơn vị được viết là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số nào khủng nhất trong số số dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số thích hợp: 17 -……..= 10


A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết vào vị trí chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >,

Hình vẽ mặt có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Câu 9. Số (M3-1đ)

Câu 10. Đức tất cả 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại bao nhiêu viên bi? (M3-1đ)


Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số tất cả 7 chục với 8 đơn vị được viết là:

C. 78

b) Số nào mập nhất trong số số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (M1- 1đ)

a) Số tức tốc trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số mê say hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết vào vị trí chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi tía mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + đôi mươi cm = 72cm

b)50 centimet + 27 cm – 6cm = 71 cm

Câu 7. cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) sắp đến xếp những số theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) các số lớn hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn nhất là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ bên có: 5 hình tam giác 2 hình vuông 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Câu 10. Đức có 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại bao nhiêu viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức còn sót lại 44 viên bi.

Xem chi tiết:


Đề thi Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách liên kết tri thức

Ma trận Đề thi Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; nhận thấy số chẵn, lẻ; triển khai các phéo tính cùng trừ trong phạm vi 100; số tức khắc trước, số lập tức sau, viết phép tính trong bài toán giải.

Số câu

4

 

2

1

 

1

8

Số điểm

4

 

2

1

 

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

10

2

Hình học, đo lường: phân biệt các hình với khối, biết coi đồng hồ, đo độ dài, xem thời hạn giờ lịch.

Số câu

1

 

1

2

Số điểm

1

 

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 1

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường đái học.........

Xem thêm: Tên Tiếng Anh Của Các Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời, Tên Tiếng Anh Các Vì Sao Trong Hệ Mặt Trời

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC ........

Ngày kiểm tra:……./……./ .....

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

 

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước giải đáp đúng từng bài bác tập bên dưới đây:

Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 hiểu là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được viết là:

A. 60

B. 63

C. 64

D. 65

Câu 2. A. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình bên có....... Hình vuông?

A. 3

C. 5

B. 4

D. 6

Câu 3. đến dãy số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào phệ nhất?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32


b. (M1) (0.5đ) Số nào nhỏ nhắn nhất?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32

Câu 4. A. (M1) (0.5đ) Kết trái của phép tính 65 – 3 là:

A. 68

B. 35

C. 62

D. 95

b. (M1) (0.5đ) Kết trái của phép tính 46 + 12 là:

A. 67

B. 57

C. 34

D. 25

Câu 5. Số đề nghị điền vào vị trí chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong các số 14, 25, 39, 67 số nào là số chẵn?

A. 14

B. 25

C. 39

D. 67

b. (M1) (0.5đ) Cho hàng số 5, 10, 15, 20, ......, 30, 35, 40. Số cần điền vào vị trí chấm là:

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

Câu 6. A. (M2) (0.5đ) Dãy số nào dưới đây xếp theo vật dụng tự từ nhỏ nhắn đến lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12, 15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15, 12, 23, 45

b. (M2) Số nhỏ xíu nhất gồm hai chữ số giống như nhau là:

A. 10

B. 11

C. 22

D. 33

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 bông hoa. Mai hái 10 bông hoa. Hỏi cả đôi bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

A. 20

B. 25

C. 30

C. 35

Câu 8. (M2) (1đ) bây giờ là đồ vật hai ngày 10 mon 5. Vậy ngày 13 tháng 5 là lắp thêm mấy?

A. Sản phẩm công nghệ ba

B. Máy tư

C. Thứ năm

C. Sản phẩm sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà bao gồm 86 con, trong những số đó có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi sót lại bao nhiêu bé gà không vào chuồng?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước lời giải đúng từng bài tập bên dưới đây:

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 gọi là:

B. Mười năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được viết là:

C. 64

Câu 2. A. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình bên có....... Hình vuông?

C. 5

Câu 3. mang đến dãy số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào lớn nhất?

C. 65

b. (M1) (0.5đ) Số nào bé nhất?

A. 23

Câu 4. A. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 65 – 3 là:

C. 62

b. (M1) (0.5đ) Kết trái của phép tính 46 + 12 là:

B. 57

Câu 5. Số bắt buộc điền vào khu vực chấm là:

(M1) (0.5đ) Trong các số 14, 25, 39, 67 số nào là số chẵn?

A. 14

b. (M1) (0.5đ) Cho hàng số 5, 10, 15, 20, ......, 30, 35, 40. Số đề nghị điền vào nơi chấm là:

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào sau đây xếp theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn?

B. 12,15, 23, 45

b. (M2) Số nhỏ bé nhất có hai chữ số như thể nhau là:

B. 11

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 bông hoa. Mai hái 10 bông hoa. Hỏi cả đôi bạn trẻ hái được bao nhiêu bông hoa?

B. 25

Câu 8. (M2) (1đ) hôm nay là máy hai ngày 10 mon 5. Vậy ngày 12 mon 5 là thứ mấy?

B. Thiết bị tư

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)


Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà gồm 86 con, trong các số ấy có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi sót lại bao nhiêu bé gà không vào chuồng?

86

-

50

=

36

Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 sách Chân trời sáng tạo

1.1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1