Học tốt hóa học lớp 9

     

Hóa 9 - Hoá học tập 9 - Giải Hóa 9

Giải sách bài bác tập chất hóa học 9 | Giải SBT hóa học 9 | Giải bài xích tập Sách bài xích tập chất hóa học 9. Ngoài những bài soạn văn lớp 9 ngắn nhất, soạn bài lớp 9, lrocrevn.com còn cung cấp các tư liệu Hoá 9 khác như giải hóa 9 sgk cùng sách bài bác tập, vở bài tập, bài tập hóa 9 trắc nghiệm với tự luận để các bạn tham khảo.
Chương 1: các loại hợp chất vô cơ bài bác 1: tính chất hóa học của oxit.

Bạn đang xem: Học tốt hóa học lớp 9

Khái quát về sự phân loại oxitHóa học 9 bài xích 1: đặc thù hóa học của oxit. Khái quát về việc phân nhiều loại oxitGiải Hóa 9 bài 1: đặc thù hóa học tập của oxit bài 2: một vài oxit quan tiền trọngHóa học 9 bài bác 2: một số oxit quan liêu trọngGiải bài xích tập Hóa 9 bài bác 2: một số oxit quan tiền trọngBài giảng chất hóa học 9 bài 2: một trong những oxit quan trọngGiải bài bác tập trang 11 SGK Hóa lớp 9: một trong những oxit quan trọng đặc biệt (tiếp) bài bác 3: tính chất hóa học tập của axitHóa học tập 9 bài bác 3: tính chất hóa học của axitTính hóa chất của axit dễ dàng nhớ nhấtGiải bài tập trang 14 SGK Hóa lớp 9: đặc điểm hóa học của axitBài tập trắc nghiệm đặc thù hóa học của axit bài bác 4: một vài axit quan liêu trọngHóa học 9 bài 4: một số trong những axit quan liêu trọngGiải bài tập Hóa 9 bài xích 4: một số axit quan liêu trọngGiải bài bác tập SGK hóa học lớp 9 bài 6: Thực hành: đặc thù hóa học tập của oxit cùng axit bài bác 5: Luyện tập: đặc điểm hóa học tập của oxit và axitHóa học tập 9 bài bác 5: Luyện tập đặc điểm hóa học tập oxit cùng axitGiải Hóa 9 bài bác 5: Luyện tập tính chất hóa học tập của oxit cùng axit bài bác 6: Thực hành: đặc điểm hóa học tập của oxit và axitHóa học 9 bài 6 Thực hành: đặc điểm hóa học của oxit cùng axitGiải Hóa 9 bài bác 6: Thực hành đặc điểm hóa học của oxit với axitBản tường trình chất hóa học 9 bài bác 6 bài xích 7: tính chất hóa học của bazơHóa học 9 bài xích 7: đặc điểm hóa học tập của bazơGiải Hóa 9 bài 7: tính chất hóa học tập của Bazơ bài 8: một số trong những bazơ quan liêu trọngHóa học 9 bài 8: một trong những bazơ quan liêu trọngGiải Hóa 9 bài bác 8: một số trong những Bazơ quan trọng đặc biệt (Tiết 1)Giải Hóa 9 bài bác 8: một số Bazơ đặc trưng (tiếp theo)Bài tập hóa 9 bài bác 8: một số trong những bazơ đặc biệt quan trọng Bài 9: đặc thù hóa học của muốiHóa học 9 bài bác 9: tính chất hóa học của muốiGiải Hóa 9 bài 9: đặc thù hóa học tập của muốiBài tập hóa 9 bài 9: đặc thù hóa học tập của muối bài 10: một số muối quan tiền trọngHóa học tập 9 bài bác 10: một trong những muối quan trọngGiải Hóa 9 bài 10: một vài muối quan liêu trọngBài tập Hóa 9 bài xích 10: một trong những muối đặc biệt Bài 11: Phân bón hóa họcHóa học 9 bài 11: Phân bón hóa họcGiải Hóa 9 bài bác 11: Phân bón hóa họcBài tập Hóa 9 bài xích 11: Phân bón hóa học bài xích 12: quan hệ giữa những loại hợp hóa học vô cơHóa học tập 9 bài bác 12: mối quan hệ giữa các hợp hóa học vô cơBảng khối hệ thống hóa những loại hợp chất vô cơGiải Hóa 9 bài xích 12: quan hệ giữa những loại hóa học vô cơ bài bác 13: rèn luyện chương 1: những loại hợp hóa học vô cơGiải Hóa 9 bài bác 13: luyện tập chương 1 những hợp chất vô cơ bài 14: Thực hành: tính chất hóa học tập của bazơ cùng muốiHóa học tập 9 bài bác 14: Thực hành đặc thù hóa học của bazơ với muốiGiải Hóa 9 bài bác 14: Thực hành đặc thù hóa học tập của bazơ cùng muốiThực hành đặc điểm hóa học của bazơ với muốiBản tường trình chất hóa học 9 bài 14 Chương 2: kim loại Bài 15: tính chất vật lí của kim loạiHóa học 9 bài 15: đặc thù vật lí của kim loạiGiải Hóa 9 bài bác 15: đặc điểm vật lý của kim loạiBài tập Hóa 9 bài bác 15: tính chất vật lí của kim loại Bài 16: tính chất hóa học tập của kim loạiHóa học tập 9 bài bác 16: tính chất hóa học tập của kim loạiGiải Hóa 9 bài 16: đặc thù hóa học tập của sắt kẽm kim loại Bài 17: Dãy vận động hóa học của kim loạiHóa học tập 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học tập của kim loạiGiải Hóa 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học tập của kim loại Bài 18: NhômHóa học tập 9 bài xích 18: NhômGiải Hóa 9 bài bác 18: Nhôm bài bác 19: SắtHóa học tập 9 bài 19: SắtGiải Hóa 9 bài bác 19: Sắt bài 20: kim loại tổng hợp sắt: Gang, thépHóa học 9 bài 20: kim loại tổng hợp sắt Gang, thépGiải Hóa 9 bài 20: hợp kim sắt: Gang, thép bài xích 21: Sự ăn uống mòn kim loại và đảm bảo kim loại không biến thành ăn mònHóa học tập 9 bài 21: Sự ăn uống mòn kim loại và đảm bảo an toàn kim loại không biến thành ăn mònGiải Hóa 9 bài 21: Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại và bảo đảm kim loại không xẩy ra ăn mòn bài xích 22: rèn luyện chương 2: Kim loạiHóa học tập 9 bài 22: luyện tập chương 2 Kim loạiGiải bài xích tập Hóa 9 bài xích 22 SGK: rèn luyện Chương 2 Kim loạiBài tập hóa học lớp 9 - sắt kẽm kim loại Bài 23: Thực hành: đặc thù hóa học tập của nhôm với sắtHóa 9 bài xích 23: Thực hành đặc thù hóa học tập của nhôm cùng sắtBản tường trình chất hóa học 9 bài bác 23Giải Hóa 9 bài 23: Thực hành đặc thù hóa học tập của nhôm với sắt bài xích 24: Ôn tập học tập kì 1Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 môn hóa học phần bài bác tập lớp 9Giải Hóa 9 bài bác 24: Ôn tập học tập kì 1 Chương 3: Phi kim.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Thơ Hay Về Mùa Thu Hà Nội, Buồn, Lãng Mạn Và Cô Đơn Nhất

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcHóa học 9 bài xích 25: đặc điểm của phi kimGiải Hóa 9 bài xích 25: đặc thù của phi kimBài 25: đặc điểm của phi kim bài bác 26: CloHóa học tập 9 bài xích 26: CloGiải Hóa 9 bài 26: Clo bài 27: CacbonHóa học tập 9 bài 27: CacbonGiải bài bác tập trang 84 SGK Hóa lớp 9: Cacbon bài bác 28: những oxit của cacbonHóa học 9 bài bác 28: các oxit của cacbonGiải Hóa 9 bài bác 28: những oxit của cacbon bài bác 29: Axit cacbonic và muối cacbonatHóa học 9 bài bác 29: Axit cacbonic với muối cacbonatGiải Hóa 9 bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat bài 30: Silic. Công nghiệp silicatHóa 9 bài bác 30: Silic Công nghiệp SilicatGiải Hóa 9 bài bác 30: Silic Công nghiệp silicat bài 31: qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcHóa 9 bài 31: qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcGiải Hóa 9 bài xích 31: qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá họcBảng tuần hoàn nguyên tố hóa học bài 32: rèn luyện chương 3: Phi kim - qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcGiải Hóa 9 bài xích 32: rèn luyện chương 3: Phi kim - qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học bài bác 33: Thực hành: tính chất hóa học tập của phi kim và hợp hóa học của chúngHóa 9 bài xích 33: Thực hành đặc thù hóa học của phi kim cùng hợp hóa học của chúngGiải Hóa 9 bài 33: Thực hành đặc điểm hóa học tập của phi kim cùng hợp chất của chúngBản tường trình hóa học 9 bài 33 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu bài 34: có mang về hợp chất hữu cơ với hóa học hữu cơHóa 9 bài 34: khái niệm về hợp hóa học hữu cơ với hóa học hữu cơGiải Hóa 9 bài xích 34: tư tưởng về hợp chất hữu cơ với hoá học hữu cơ bài bác 35: cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơHóa 9 bài bác 35: cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơGiải Hóa 9 bài xích 35: cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ bài 36: MetanHóa 9 bài bác 36: MetanGiải Hóa 9 bài xích 36: Metan bài bác 37: EtilenGiải bài bác tập Hóa 9 bài xích 37: Etilen bài xích 38: AxetilenGiải Hóa 9 bài xích 38: Axetilen bài bác 39: BenzenGiải Hóa 9 bài 39: Benzen bài 40: Dầu mỏ với khí thiên nhiênGiải bài xích tập 129 SGK Hóa lớp 9: Dầu mỏ với khí thiên nhiênGiải Hóa 9 bài 40: Dầu mỏ cùng khí thiên nhiên Bài 41: Nhiên liệuGiải Hóa 9 bài xích 41: Nhiên liệu bài 42: luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon - Nhiên liệuGiải bài bác tập trang 133 SGK Hóa lớp 9: luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu bài bác 43: Thực hành: tính chất của HiđrocacbonGiải Hóa 9 bài bác 43: Thực hành tính chất của Hiđrocacbon Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime bài 44: Rượu etylicGiải Hóa 9 bài 44: Rượu etylic bài bác 45: Axit axeticGiải Hóa 9 bài bác 45: Axit axetic bài xích 46: Mối tương tác giữa etilen, rượu etylic và axit axeticGiải bài bác tập trang 144 SGK Hóa lớp 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic cùng axit axeticGiải Hóa 9 bài 46: Mối contact giữa etilen, rượu etylic cùng axit axetic bài xích 47: hóa học béoGiải Hóa 9 bài xích 47: hóa học béo bài 49: thực hành thực tế - đặc điểm của rượu cùng axitGiải bài bác tập trang 147 SGK Hóa lớp 9: hóa học béoGiải Hóa 9 bài xích 49: Thực hành đặc điểm của rượu với axit bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và hóa học béoGiải Hóa 9 bài 48: rèn luyện rượu etylic, axit axetic và chất béo bài bác 50: GlucozơGiải Hóa 9 bài bác 50: Glucozơ bài 51: SaccarozơGiải Hóa 9 bài 51: Saccarozơ bài bác 52: Tinh bột với xenlulozơGiải bài bác tập trang 158 SGK Hóa lớp 9: Tinh bột cùng xenlulozơ bài bác 53: ProteinGiải bài tập trang 160 SGK Hóa lớp 9: Protein bài xích 54: PolimeGiải bài tập trang 165 SGK Hóa lớp 9: Polime bài bác 55: Thực hành: đặc điểm của gluxitGiải bài tập trang 166 SGK Hóa lớp 9: Thực hành: đặc điểm của gluxit bài 56: Ôn tập cuối nămGiải bài tập trang 167 SGK Hóa lớp 9: Ôn tập cuối năm