Nghị định 119 kiểm lâm

     

(Chinhphu.vn) – Bộ nntt và phát triển nông thôn sẽ dự thảo Nghị định về Kiểm lâm với Lực lượng chuyên trách đảm bảo an toàn rừng.


*
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, quy trình thực hiện còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Tổ chức Kiểm lâm còn thiếu thống nhất, nhiều nơi trên cùng một địa bàn còn nhiều tổ chức Kiểm lâm; vào đó Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ bao gồm nơi thuộc Ủy ban quần chúng cấp tỉnh, nơi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nơi thuộc bỏ ra cục Kiểm lâm; dẫn đến thiếu thống nhất vào chỉ đạo, điều hành, giải quyết chế độ, chính sách cho công chức, viên chức Kiểm lâm. Cơ cấu bộ thứ tổ chức Kiểm lâm từ trung ương đến địa phương chưa thống nhất từ tên gọi cũng như số lượng các phòng; tuy nhiều tỉnh tất cả chung những điều kiện như nhau nhưng gồm tỉnh thành lập 5 phòng, có tỉnh thành lập 4 hoặc 3, 2 phòng.

Bạn đang xem: Nghị định 119 kiểm lâm

Việc áp dụng Nghị định số 119/2006/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ của Kiểm lâm ko được những địa phương thực hiện thống nhất, dẫn đến khó khăn trong thực hiện siêng môn, nghiệp vụ và chỉ đạo, điều hành chung.

Thêm vào đó, việc quy định định mức biên chế bình quân toàn quốc cứ 1.000 ha rừng (Nghị định 119/2006/NĐ-CP) cùng 500 ha rừng đặc dụng (Nghị định 117/2010/NĐ-CP) có một biên chế công chức Kiểm lâm tất cả cơ sở để các địa phương bố trí biên chế công chức Kiểm lâm. Mặc dù nhiên, thực tiễn lại ko phù hợp đối với những tỉnh tất cả ít rừng hoặc không tồn tại rừng vẫn phải thành lập tổ chức Kiểm lâm để quản lý những cơ sở gớm doanh, chế biến lâm sản, quản lý tạo nuôi động vật hoang dã với thực hiện những nhiệm vụ về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn, trong khi đó gồm những nơi là trọng điểm về phá rừng cần số lượng Kiểm lâm lớn hơn.

Ngoài ra, Kiểm lâm gồm thẩm quyền điều tra, khởi tố hình sự, xử lý vi phạm hành bao gồm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, vạc triển rừng và quản lý lâm sản; tuy nhiên, các tổ chức Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ lại nằm vào đơn vị sự nghiệp là những Ban quản lý rừng, là viên chức Kiểm lâm dẫn đến khó khăn, bất cập trong số hoạt động thực thi pháp luật theo thẩm quyền…

Mặc dù nhiều chủ rừng đã tổ chức được lực lượng siêng trách bảo vệ rừng, mặc dù tính ổn định của lực lượng này chưa cao, không đam mê được người lao động vì chế độ, chế độ đãi ngộ thấp, khi phải có tác dụng việc vào điều kiện khó khăn khăn, nguy hiểm; Quyết định của Thủ tướng chính phủ ko quy định chế độ, chế độ đãi ngộ mang lại lực lượng này để nóng bỏng nguồn lực lao động; vì vậy cần cụ thể hóa tại Nghị định của thiết yếu phủ theo khoản 4 Điều 41 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 giao chính phủ quy định đưa ra tiết lực lượng siêng trách bảo vệ rừng.

Xem thêm: Jual Asus Zenfone Max Pro M1 Harga Terbaik, Funda Doft Premium Para Asus Zenfone Max Pro M1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông làng đã dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 24 điều. Bên cạnh những quy định chung, dự thảo nêu rõ những quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm, tổ chức Kiểm lâm, điều kiện bảo đảm hoạt động và chế độ, cơ chế đối với kiểm lâm và quy định về lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Mời bạn đọc coi toàn văn dự thảo với góp ý tại đây.