Tài liệu nghiệp vụ ngoại thương

     

Chuyên đề 1 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

Incoterms 2020 với Incoterms 2010


Bạn đang xem: Tài liệu nghiệp vụ ngoại thương

Incoterms là gì

Incoterms 2020

2.1. Incoterms điều chỉnh những câu chữ nào

2.2. Incoterms không điều chỉnh những nội dung nào

2.3. Cách tốt nhất có thể để phối kết hợp các luật pháp Incoterms

2.4. Sự khác hoàn toàn giữa Incoterms 2010 và Incoterms 2020

Nội dung của Incoterms 2020

3.1. EXW – Ex Works (Nơi giao hàng)

3.2. FCA – không tính tiền Carrier (Nơi giao hàng)

3.3. CPT – Cước tổn phí đã trả (địa điểm đích)

3.4. CIP – Cước phí và bảo đảm đã trả (Địa điểm đích)

3.5. DAP – giao hàng đến khu vực (địa điểm đích)

3.6. DPU – giao hàng đến vị trí đã cởi (địa điểm đích)


3.7. DDP – phục vụ đã nộp thuế (địa điểm đích)

3.8. FAS – giao hàng dọc mạn tàu (cảng giao hàng)

3.9. FOB – giao hàng lên tàu (cảng giao hàng)

3.10. CFR – tiền hàng cùng cước phí tổn (cảng đích)

3.11. CIF – chi phí hàng, bảo hiểm và cước phí tổn (cảng đích)

Incoterms 2010

4.1. Kết cấu và câu chữ của Incoterms 2010

4.2. Câu chữ của Incoterm 2010

Cơ sở pháp lý sale XNK

5.1. Quy định kinh doanh XNK

5.2. Cơ chế quản lý XNK

5.2.1. Cửa hàng pháp lý

5.2.2. Mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

6. Ví dụ minh họa và bài bác tập


Chuyên đề 2 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN


Tỷ giá ăn năn đoái

1.1. Khái niệm

1.2. Phương thức biểu lộ tỷ giá hối đoái

1.2.1. Phương pháp trực tiếp

1.2.2. Cách thức gián tiếp

1.3. Xác định tỷ giá hối hận đoái theo phương thức tính chéo

1.3.1. Nội dung phương pháp tính chéo

1.3.2. Vận dụng phương pháp tính chéo

1.4. Mọi nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối hận đoái

1.4.1. Cơ chế ảnh hưởng đến tỷ giá ăn năn đoái

1.4.2. Yếu tố khách quan

1.4.3. Nhân tố chủ quan


1.5. Những loại tỷ giá ăn năn đoái

1.5.1. Căn cứ vào phương thức thống trị ngoại tệ

1.5.2. Căn cứ vào thời điểm công bố tỷ giá

1.5.3. Căn cứ vào cách xác minh trị giá

Các các loại tiền tệ sử dụng giao dịch và tín dụng

2.1. Khái niệm

2.2. Các biện pháp bảo đảm an toàn giá trị chi phí tệ

2.2.1. Biện pháp bảo vệ bằng vàng

2.2.2. Biện pháp đảm bảo bằng một đồng xu tiền mạnh, có giá trị ổn định

2.2.3. Biện pháp bảo vệ theo rổ chi phí tệ


Chuyên đề 3 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ


3.1. ân hận phiếu (Bill of Exchange)

3.1.1. Lao lý điều chỉnh

3.1.2. Định nghĩa ân hận phiếu

3.1.3. Đặc điểm của ân hận phiếu

3.1.4. Bề ngoài của ăn năn phiếu

3.1.5. Nội dung của ân hận phiếu

3.1.6. Cách lập ăn năn phiếu

3.1.7. Những loại hối hận phiếu

3.1.8. Ký hậu ăn năn phiếu

3.1.9. Chiết khấu ân hận phiếu (discount)

3.1.10. đồng ý hối phiếu

3.1.11. Bảo hộ hối phiếu


3.2. Séc (chèque – check)

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Nội dung tờ séc

3.2.3. Chủ thể tương quan đến séc

3.2.4. Điều kiện ra đời séc

3.2.5. Thời hạn hiệu lực thực thi của séc

3.2.7. Những loại séc


Chuyên đề 4 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ


4.1. Giao thương mua bán đối lưu lại (Counter Trade)

4.1.1. Khái niệm

4.1.2.Ưu nhược điểm

4.2. Phương thức giao dịch thanh toán ghi sổ (Open – Account)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Quy trình giao dịch thanh toán ghi sổ

4.2.3. Ưu nhược điểm

4.2.4. Điều khiếu nại áp dụng

4.3. Giao dịch thanh toán nhờ thu (collection)

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Nghiệp vụ giao dịch thanh toán nhờ thu

4.1.3. Công việc của bên xuất khẩu, đơn vị nhập khẩu

4.2. Giao dịch thanh toán chuyển tiền (Remittance)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Quy trình nghiệp vụ thanh toán

4.2.3. Hiệ tượng chuyển tiền


4.3. Đổi hội chứng từ trả chi phí (CAD: Cash Against Documents)

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Tiến trình nghiệp vụ

4.3.3. Bộ triệu chứng từ

4.3.4. Ưu điểm của cách tiến hành CAD

4.3.5. Điều kiện vận dụng phương thức CAD hoặc COD

4.6. Tín dụng chứng từ (Documentary Credit)

4.6.1. Khái niệm

4.6.2. Những chủ thể liên quan

4.6.3. Nội dung của thư tín dụng (Letter of Credit – L/C)

4.6.4. Những loại thư tín dụng

4.6.5. Các bước nghiệp vụ thanh toán tín dụng hội chứng từ

4.6.6. Vận dụng thanh toán L/C


Chuyên đề 5 Giáo trình nhiệm vụ ngoại thương

Giao dịch và thương lượng ký kết hợp đồng nước ngoài thương


Giao dịch quốc tế

1.1. Giao dịch thanh toán trực tiếp (XNK trực tiếp)

1.2. Giao dịch qua trung gian (Agent)

1.3. Buôn bán đối giữ (Counter – Trade)

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Các hiệ tượng đối lưu

1.3.3. Những biện pháp bảo đảm an toàn thực hiện thích hợp đồng mua sắm đối lưu

1.4. Giao dịch thanh toán hội chợ và triển lãm

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Trình tự thực hiện tham gia nơi buôn bán triển lãm ngơi nghỉ nước ngoài

1.4.3. Các bước chuẩn bị

1.5. Hiệ tượng gia công quốc tế

1.6. Hiệ tượng tái xuất

1.7. Hiệ tượng đấu thầu quốc tế


Đàm phán phù hợp đồng nước ngoài thương

2.1. Những kỹ năng cơ bản

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm

2.1.3. Hình thức cơ phiên bản trong thương lượng hợp đồng ngoại thương

2.1.4. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá

2.1.5. Phân loại hội đàm hợp đồng ngoại thương

2.2. Kỹ thuật đàm phán hợp đồng nước ngoài thương

2.2.1. Cơ sở triển khai đàm phán đúng theo đồng nước ngoài thương

2.2.2. Quy trình tiến hành đàm phán đúng theo đồng ngoại thương


Chuyên đề 6 Giáo trình nhiệm vụ ngoại thương

Hợp đồng nước ngoài thương


Xem thêm: Combo 02 Cái Rơ Le Điện Tử Máy Bơm Tăng Áp Điện Tử Đầu Zen 14

Những kiến thức cơ bản

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Yêu cầu so với hợp đồng ngoại thương

1.4. Phân các loại hợp đồng nước ngoài thương

1.5.1. Phần mở đầu

1.5.2. Phần thông tin về chủ thể hợp đồng

1.5.3. Phần văn bản hợp đồng

1.5.4. Phần kết của hòa hợp đồng

2. Nội dung hợp đồng ngoại thương


Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương

3.1. Các yếu tố tác động

3.1.1. Phụ thuộc vào vào chủ yếu sách thống trị của nhà nước

3.1.2. Phụ thuộc vào phương thức và điều kiện thanh toán giao dịch quốc tế

3.1.3. Nhờ vào vào điều kiện thương mại (Incoterms)

3.1.4. Dựa vào vào đặc điểm, đặc thù của hàng hóa chuyên chở

3.2. Quá trình tổ chức thực hiện

3.2.1. Các bước tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu

3.2.2. Tiến trình tổ chức triển khai hợp đồng nhập khẩu


Chuyên đề 7 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU


4.1. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Những bất hòa hợp lệ thường chạm chán khi lập hóa đối chọi thương mại

4.1.3. Biện pháp khắc phục không nên sót khi lập hóa đơn

4.2. Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Phân loại

4.3. Vận đơn đường biển (Bill of Lading)

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Chức năng của vận solo đường biển

4.3.3. Phân một số loại vận đơn


4.4. Giấy triệu chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (Certificate of Origin)

4.4.1. Khái niệm

4.4.2. Ý nghĩa của giấy hội chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O)

4.4.3. Các loại C/O

4.5. Chứng từ bảo hiểm (Certificate of Insurance)

4.5.1. Khái niệm

4.5.2. Những chứng từ bảo hiểm thường dùng

4.5.3. Những lưu ý khi lập đối chọi bảo hiểm

4.6. Giấy chứng nhận số lượng/chất lượng hàng hóa

4.6.1. Khái niệm

4.6.2. Nội dung

4.6.3. Những loại mặt hàng hóa rất cần được có giấy chứng nhận chất lượng/số lượng

4.7. Giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy ghi nhận vệ sinh


Khóa học nổi bật
Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Giới thiệu


gmail.comGiờ làm cho việc: giờ hành chính, 8h30 mang lại 16h30 thứ 2 đến sản phẩm 6

Dịch vụ cung cấp


Chính sách


Theo dõi chúng tôi


*
*
*
DMCA.com Protection Status
Tìm kiếm:
Trang chủKhóa học
error: nội dung is protected !!

Đăng nhập

Tên tài khoản hoặc địa chỉ cửa hàng email*