Đề kiểm tra hóa 8 học kì 1

     

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 năm 2022 - 2023 tuyển lựa chọn 7 đề chất vấn cuối kì 1 gồm đáp án cụ thể và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 8 học kì 1TOP 7 Đề thi Hóa 8 học kì 1 năm 2022 - 2023

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(5 điểm) Chọn phương pháp đúng nhất.

Câu 1. phân tử nhân nguyên tử cấu trúc bởi:

A. Proton với electron

B. Proton và nơtron

C. Nơtron và electron

D. Proton, nơtron cùng electron.

Câu 2. Dãy hóa học gồm những đơn chất:

A. Na, Ca, CuCl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

D. Cl2, CO2, Br2, N2.

Câu 3. trong số dãy chất sau hàng nào toàn là hợp chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al, Zn;

C. CO2, CaO, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3

Câu 4. phương pháp hoá học của hợp hóa học tạo vị nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học tập của hợp hóa học tạo do nguyên tố R cùng nguyên tố O là:

A. RO

B. R2O3

C. RO2

D. RO3

Câu 5. Biết Al có hóa trị (III) và O có hóa trị (II) nhôm oxit có công thức chất hóa học là:

A. Al2O3

B. Al3O2

C. AlO3

D. Al2O

Câu 6. Trong phương pháp hóa học tập của hiđrô sunfua (H2S) và khí sunfurơ (SO2), hóa trị của sulfur lần lượt là:


A. I với II

B. II cùng IV

C. II cùng VI

D. IV cùng VI

Câu 7. quá trình nào sau đấy là xảy hiện tượng kỳ lạ hóa học:

A. Muối nạp năng lượng hòa vào nước.

B. Đường cháy thành than và nước

C. Cồn bay hơi

D. Nước dạng rắn thanh lịch lỏng

Câu 8. hiện tượng lạ nào sau đó là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung lạnh chảy để đúc xoong, nồi…

B. Than buộc phải đập vừa nhỏ dại trước khi gửi vào bếp lò.

C. động để vào lọ không kín bị cất cánh hơi.

D. Trứng để lâu ngày sẽ ảnh hưởng thối.

Câu 9: hiện tượng lạ hoá học tập khác với hiện tượng vật lý là:

A. Chỉ chuyển đổi về trạng thái.

B. Gồm sinh ra hóa học mới.

C. Biến hóa về hình dạng.

D. Trọng lượng thay đổi.

Câu 10. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023

B. 6. 1023

C. 9. 1023

D. 12.1023

Câu 11. 1,5 mol phân tử khối của hợp hóa học CaCO3 có số phân tử là:

A. 2. 1023

B. 3. 1023

C. 6. 1023

D. 9. 1023

Câu 12. chất khí A tất cả dA/H2 = 14 công thức hoá học tập của A là:

A. SO2

B. CO2

C. NH3

D. N2

Câu 13: cân nặng của 1 mol CuO là:

A. 64g

B. 80g

C. 16g

D. 48g

Câu 14: Thể tích của 2 mol phân tử H2 (ở đktc) là:

A. 44,8 lít

B. 22,4 lít

C. 11,2 lít

D. 5,6 lít

Câu 15: tỉ lệ % trọng lượng của những nguyên tố Ca, C, O vào CaCO3 theo thứ tự là:


A. 40%, 40%, 20%

B. 20%, 40%, 40%

C. 40%, 12%, 48%

D. 10%, 80%, 10%

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Phát biểu văn bản định phương pháp bảo toàn khối lượng.

Áp dụng: Nung 10,2g đá vôi (CaCO3) ra đời 9g vôi sống và khí cacbonic

a. Viết phương pháp về khối lượng.

b. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra.

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau:

a. Nhôm + Khí ôxi → Nhôm ôxit.

b. Natri + Nước → Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

Câu 3 (1 điểm): Cho 13 gam Kẽm tác dụng vừa đầy đủ với axit clohiđric theo phương trình

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

a. Tính số mol Zn với lập phương trình bội phản ứng trên.

b. Tính thể tích khí H2 bay ra (đktc).

c. Tính trọng lượng axit clohiđric (HCl) đã dùng cho phản nghịch ứng trên.

(Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

(Hóa trị: Al (III); O(II); Na(I); H(I))

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) Mỗi câu đúng 0,33 điểm, 2 câu đúng 0,7 điểm, 3 câu đúng 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

C

C

B

A

B

B

D

B

A

D

D

B

A

C

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu

Nội dung nên đạt

Điểm

1

- phát biểu đúng văn bản định pháp luật bảo toàn cân nặng được

- Áp dụng:

a. MCaCO3 = mCaO + mCO2

b. MCO2 = mCaCO3 – mCaO = 10,2 – 9 = 1,2 g

1

0.5

0.5

2

a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

1

1

3

a. Số mol Zn: nZn = m/M = 0,2 mol

Lập phương trình phản ứng trên.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

1mol 2mol 1mol 1mol

0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol

b. NH2 = nZn = 0,2 mol

Thể tích khí H2 thoát ra (đktc). V = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

c. Trọng lượng axit clohiđric (HCl) đã cần sử dụng cho bội phản ứng trên.

nH2 = 2nZn = 0,4 mol

mHCl = n.M = 0,4.36,5 = 14,6 g

0.25

0.25

0.25

0.25


Ma trận đề hi học kì 1 Hóa 8

Tên công ty đề

(nội dung, chương…)

Các nút độ nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất-nguyên tử - phân tử

- cấu tạo nguyên tử.

- Biết đối chọi chất, thích hợp chất.

- Biết xác minh công thức hóa học cùng hóa trị.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

6 c

20%

6 c

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hóa học

- Sự không giống nhau giữa hiện tượng hóa học và hiện tượng kỳ lạ vật lí

Phát biểu văn bản định phương pháp bảo toàn khối lượng. Viết công thức và tính khối lượng.

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

1 c

20%

1 c

20%

5 c

50%

Chủ đề 3

Mol và đo lường và tính toán hóa học

-Xác định số nguyên tử, số phân tử, tỉ khối chất khí, thể tích hóa học khí.

- Tính khối lượng, thể tích và tỷ lệ về khối lượng.

- Tính số mol, tính thể tích và tính khối lượng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

3 c

10%

1 c

10%

7 c

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12 c

4 đ

40%

4 c

3 đ

30%

1 c

2 đ

20%

1 c

1 đ

10%

18 c

10đ

100%

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1

Đề thi học kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào các đáp án nhưng em cho là đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được tạo ra bởi?

A. Proton, nơtron.B. Proton, electron.C. Electron.D. Electron, nơtron.

2. Tính chất nào tiếp sau đây cho ta biết đó là chất tinh khiết?

A. Ko màu, ko mùi.B. Tất cả vị ngọt, mặn hoặc chua.C. Không tan vào nước.D. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định

3. Cho những chất gồm công thức hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Dãy công thức tất cả cáchợp hóa học là?

A. Na,O3,Cl2.B. CO2, NaNO3, SO3.c. Na,Cl2,CO2.D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) cùng PO4(III) vậy công thức hóa học đúng

A. CaPO4.B.Ca3PO4.C.Ca3(PO4)2.D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng kỳ lạ nào là hiện tượng vật lí?


A. Đập đá vôi sắp vàolònung.B. Có tác dụng sữa chua.C. Muối bột dưa cải.D. Fe bị gỉ.

6. Cho phương trình chất hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Hóa học tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.B.H2SO4.C. H2O, H2SO4.D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, nhận được 16g đồng (II) oxit CuO. Khối lượng củaoxi thâm nhập phản ứng là?

A. 1,6g.B. 3,2 g.C. 6,4 g.D. 28,8 g.

8. Khí lưu huỳnh đioxit SO2nặng hay nhẹ nhàng hơn khí oxi bao nhiêu lần?

A. Nặng rộng 2 lần.B. Nặng rộng 4 lần.C. Khối lượng nhẹ hơn 2 lần.D. Nhẹ hơn 4 lần.

9. Làm phản ứng nào tiếp sau đây được cân đối chưa đúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.B. S + O2 → SO2.C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g sắt

A. 0,1mol.B. 0,2 mol.C. 0,21 mol.D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.B.O3.C. 3O2.D. 2O3.

12. Dãy hóa học nào tiếp sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.B. Sắt, lưu huỳnh, Cacbon, Nhôm.C. Cacbon, lưu lại huỳnh,Photpho,Oxi.D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với nội dung ở cột B làm thế nào cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. đụng để trong lọ không bí mật bị bay hơi.

a. Hóa học tinh khiết.

………

2. Đốt than trong ko khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 bao gồm phân tử khối bằng

c. Hiện tượng kỳ lạ vật lí.

………..

Xem thêm: Các Thay Đổi Của Iphone 6S Ra Mắt Khi Nào ? Tính Năng Nổi Bật Iphone 6S Là Gì?

4. Nước chứa là

d. Hiện tượng hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): mang đến 4,8 g kim loại Magie tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình hóa học của phản nghịch ứngtrên.

b. Tính khối lượng Magie clorua MgCl2 tạo nên thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Câu 4 (1 điểm): Một oxit của giữ huỳnh bao gồm thành tỷ lệ của sulfur là 50% và Oxi là 50%. Biết oxit này có cân nặng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm cách làm hóa học tập của oxit đó.

Cho biết nguyên tử khối: O=16, Cu=64, Mg=24, Fe=56, Cl=35,5, Ag =108, N=14.

Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM: 3đ

Mỗi phương án vấn đáp đúng = 0,25 đ

Câu123456789101112
Đáp ánADBCADBADBCA

II. TỰ LUẬN: 7 đ

Câu

Nội dung

Điểm

1

Mỗi ý đúng 0,25đ

1-c; 2-d; 3-b; 4-a

1 Đ

2

Mỗi PTHH cân đối đúng: 0,5 đ

a. 2Ba + O2 →2BaO.

b. 2KClO3 →2KCl + 3O2.

c. Fe3O4 + 4CO → 3 fe + 4CO2.

d. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

2 Đ

3

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1)

nMg 4,8 = 0,2 (mol) Theo (1): nH2 = nMgCl2 = nMg = 0,2 mol

24

Khối lượng Magie clorua MgCl2 sản xuất thành mMgCl2 = 0,2. 95= 19 (g)

Thể tích H2:

VH2 = n.22,4

= 0,2.22,4

= 4,48 (lit)

3,0 Đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,75 đ

4

Đặt CTHH: SxOy

Ta có: 32x = 16 y = 64 .

50 50 100

Suy ra x=1; y =2 Vậy CTHH là SO2.

1 Đ


* Ghi chú học sinh giải bằng phương thức khác nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa.

* hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

- Ôn tập lại kiến thức và kỹ năng bài đã học.

- sẵn sàng bài tiếp theo.

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Nội dung con kiến thứcMỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỘNG
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng ở mức độ cao hơn
TN TL TN TLTN TLTN TL

Chất- Nguyên tử- Phân tử

- nhận ra được một số trong những tính chất của chất. Khái niệm chất lượng nguyên hóa học và lếu hợp.

- nhận ra được kết cấu của nguyên tử.

- minh bạch được solo chất với hợp chất.

- Tính được phân tử khối của chất.

.Lập được công thức hóa học của một hòa hợp chất.

Số câu hỏi

2

1

2

1

1

7

Số điểm

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

1,75

17,5%

Phản ứng hoa học.

- phân biệt được sự biến hóa chất, sự đổi khác thuộc hiện tượng lạ vật lí và hiện tượng lạ hóa học.

- nhận biết được hóa học tham gia và chất sản phẩm.

- Biết áp dụng được định luật bảo toàn khối lượng để tính cân nặng của những chất.

- biết cách lập PTHH.

- Nêu được ý nghĩa của PTHH.

- Viết được PTHH của một bội nghịch ứng hóa học.

.

Số câu hỏi

3

1

1

2

1

1

9

Số điểm

0,75

0,5

0,25

2

0,25

0,5

4,25 đ

42,5%

Mol và đo lường hoá học

- hiểu rằng cách so sánh tỉ khối của các chất cùng với nhau, tỉ khối của một chất so với không khí.

- Tính được số mol của một chất.

- search thành phần xác suất của thành phần khí biết CTHH.

- có tác dụng được bài bác tập tính khối lượng, thể tích của một chất theo phương trình hóa học.

- Giải được bài xích tập xác định CTHH của phù hợp chất lúc biết thành phần % của những nguyên tố trong vừa lòng chất.

Số câu hỏi

1

1

2

1

5

Số điểm

0,25

0,25

2,5

1

4

40%

Tổng số câu

5

2

4

3

3

3

1

21 câu

Tổng số điểm

1,25 đ

0,75 đ

1 đ

2,25 đ

0,75 đ

3 đ

1 đ

10 đ

20%

32,5%

37,5%

10%

100%

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học kì 1

Phần 1. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài bác làm

Câu 1. hiện tượng kỳ lạ hoá học tập khác với hiện tượng kỳ lạ vật lý là :

A. Chỉ chuyển đổi về trạng thái.B. Biến đổi về hình dạng.C. Tất cả sinh ra chất mới.D. Khối lượng thay đổi.

Câu 2. Phương trình đúng của photpho cháy trong không khí, biết thành phầm tạo thành là P2O5

A. Phường + O2→ P2O5B. 4P + 5O2→ 2P2O5C. P + 2O2→ P2O5D. P. + O2→ P2O3

Câu 3. trong nguyên tử các hạt với điện là:

A. Nơtron, electron.B. Proton, electron.C.Proton, nơtron, electron.D. Proton, nơtron.

Câu 4. Phân tử khối của hợp chất CO là:

A. 28 đvCB. 18 đvCC. 44 đvCD. 56 đvC

Câu 5. trong hợp chất AxBy . Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì luật lệ hóa trị là:

A. A.b = x.yB. A.y = b.xC. A.A= b.BD. A.x = b.y

Câu 6. Đốt cháy 3,2g diêm sinh trong oxi sau làm phản ứng nhận được 5,6g lưu huỳnh trioxit. Trọng lượng oxi thâm nhập là :

A. 2,4gB . 8,8gC. 24gD. Bên cạnh được

Câu 7. trong những chất sau hãy cho thấy dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

A. Fe(NO3), NO,C, S B. Mg, K, S, C, N2B. Fe, NO2 , H2O D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 8. cho biết thêm hiện tượng xảy ra khi cho 1 ít tinh thể dung dịch tím vào cốc nước nhằm yên, ko khuấy?

A. Tinh thể thước tím giữ nguyên ở lòng ống nghiệmB. Tinh thể dung dịch tím tan dần trong nướcC. Tinh thể thuốc tím rộng phủ dần vào nướcD. Nước vào cốc bao gồm độ đậm nhạt không giống nhau (phần dưới đậm hơn)E. Cả C và D

Phần II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

*

*

*

*

Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong những phản ứng trên?

Câu 2 : (3 điểm) mang lại 5,4 gam nhôm tác dụng vừa đầy đủ với khí oxi chiếm được nhôm oxit theo phương trình chất hóa học sau: .

a) Tính khối lượng nhôm oxit (Al2O3) chế tạo ra thành.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) thâm nhập phản ứng.

(Cho nguyên tử khối: C=12, O=16, Al=27)

Đáp án đề thi Hóa 8 học tập kì 1

I. Trắc nghiệm

Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm 8 = 4 điểm

Câu12345678
Đáp ánCBBADABE

.............

Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 1

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất, Nguyên tử, Phân tử

-Cấu tạo nên nguyên tử.

-Tính phân tử khối của hợp chất.

-Viết được phép tắc hóa trị.

- khác nhau được đối chọi chất, hợp chất

Số câu

Số điểm

tỉ lệ %

1

0,5

5%

3

1,5

15%

4

2

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hoá học

Phân biệt được hiện tượng kỳ lạ hóa học tập và hiện tượng vật lí.

- Viết được PTPỨ đúng

- Lập phương trình hóa học.

Chỉ ra tỉ trọng số nguyên tử, phân tử

Tính được trọng lượng của một hóa học trong bội nghịch ứng lúc biết cân nặng của những chất còn lại.